Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1973

Ny offentlig konst i Södertälje
Av Wladislaw Hasior▪️Lenny Clarhäll▪️Sven H Johansson▪️Percy Andersson▪️Olle Bonniér,

Ny offentlig konst i Södertälje
Av Wladislaw Hasior▪️Lenny Clarhäll▪️Sven H Johansson▪️Percy Andersson▪️Olle Bonniér,

Ny offentlig konst i Södertälje
Av Wladislaw Hasior▪️Lenny Clarhäll▪️Sven H Johansson▪️Percy Andersson▪️Olle Bonniér,

Ny offentlig konst i Södertälje
Av Wladislaw Hasior▪️Lenny Clarhäll▪️Sven H Johansson▪️Percy Andersson▪️Olle Bonniér,

Ny offentlig konst i Södertälje
Av Wladislaw Hasior▪️Lenny Clarhäll▪️Sven H Johansson▪️Percy Andersson▪️Olle Bonniér,

Ny offentlig konst i Södertälje
Av Wladislaw Hasior▪️Lenny Clarhäll▪️Sven H Johansson▪️Percy Andersson▪️Olle Bonniér,

Ny offentlig konst i Södertälje
Av Wladislaw Hasior▪️Lenny Clarhäll▪️Sven H Johansson▪️Percy Andersson▪️Olle Bonniér,

Utställningar

1973

Ny offentlig konst i Södertälje
Av Wladislaw Hasior▪️Lenny Clarhäll▪️Sven H Johansson▪️Percy Andersson▪️Olle Bonniér,

Bild: Wladyslaw Hasior, Solspann.
Offentlig konst Södertälje.

Ur arkivet, visades

30/11 – 13/01, 1974

Under denna period på den gamla konsthallens tid valde man att visa två utställningar.

Den ena en internationell fotoutställning ””Information/Perception/Reflexion” syftar på ”konstnärens” förhållningssätt till verkligheten (samhälle, natur, människokropp, fantasier) verktygen (kameran, objektivet, tiden, ljuset) och verket (fotobilden). Å Södertälje Kulturnämnds och dess Konsthalls vägnar riktar vi ett hjärtligt tack till Béatrice Parent i hennes roll av idégivare och förmedlare av kontakter med konstnärer i stora delar av Europa!”

På Konsthallens nedreplan visades en utställning, en redovisning av skisser och modeller till ny offentlig konst i Södertälje. Framför allt lyfts samarbetet med den polske konstnären Wladyslaw Hasior som vid ett flertal tillfällen varit utställare i konsthallen. Hans mäktiga skulpturgrupp ”Solspann” på badhuskullen vid maren kan den som reser in med tåg till Södertälje central se från tåg fönstren. Hästarna är gjutna på plats direkt i marken. I den grovslammiga betongen och skroten de är gjorda av finns inslag av sten, grus och jord. Försedda med symboler, reser de sig likt en urkraft upp ur marken, på väg framåt, uppåt. Inspirationen hämtade Hasior från hällristningar. Till riten hörde även att ”Solspann” vid invigningen illuminerades med eld efter ett hemligt recept av Hasior själv. Det blev till en årligt återkommande happening då folk vandrade med facklor till platsen och genomförde riten under tal och diktläsning.

I skissutställningen ingick även Olle Bonniérs utsmyckning i Fornbackaskolans elevmatsal, Sven H Johanssons ”kakelmosaiker” i gångtunnlarna under Oxbacksleden, Lenny Clarhälls takprydnader (akroterier) på Rösbergaskolan samt Percy Anderssons modellförslag till utformning av Turingelunden.

Källor: katalog NY KONST NYA UTSTÄLLNINGAR I SÖDERTÄLJE citat: Per Drougge sid. 2.

Texten sammanställd av Anneli Karlsson.

Hasiors Hästar
Hasiors Hästar