Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1991

Lars Widenfalk
— Skulptur
Av Lars Widenfalk,

Lars Widenfalk
— Skulptur
Av Lars Widenfalk,

Lars Widenfalk
— Skulptur
Av Lars Widenfalk,

Lars Widenfalk
— Skulptur
Av Lars Widenfalk,

Lars Widenfalk
— Skulptur
Av Lars Widenfalk,

Lars Widenfalk
— Skulptur
Av Lars Widenfalk,

Lars Widenfalk
— Skulptur
Av Lars Widenfalk,

Utställningar

1991

Lars Widenfalk
— Skulptur
Av Lars Widenfalk,

Affisch Lars Widenfalk
Affisch Lars Widenfalk

Ur arkivet, visades

26/01 – 03/03, 1991

 

Widenfalk utbildad vid konstakademin i Oslo hade sin första separatutställning i större format 1989 i Odense. Utställningen på Södertälje konsthall blev den första större presentationen i Sverige. Samtidigt invigdes hans stora skulptur ”Historia och saga” vid Bårsta skolan. Tunga stenskulpturer företrädesvis i granit och marmor fyllde konsthallen. ”Lars Widenfalk förenar den stora formen med den rikt artikulerade detaljen. Han förenar arkitektoniska element med organiska former utan att stenens natur hotas. Någon gång kostar han på sig att ”trolla” med stenen och förenar med sin fiol av sten Stradivarius’ och Michelangelos konster. Hans skulpturala utgångspunkter kan man finna i Constantin Brancusis pelar- och äggformer. Pelaren och kolonnen antyder hos Widenfalk med olika stildrag människans historia, hennes civilisations- och kulturkamp. Hennes strävanden kan antydas genom trapp- och terassmotiv, uppnådda positioner genom krönande platåer och kapitälformer och tron- och stoliknande säten.”. Utställningen på konsthallen ledde vidare till ett nytt utsmyckningsuppdrag för Widenfalk med placering på Stortorget i Södertälje. Skulpturlandskap från 1993 i granit, har en uppdelning i två delar. En stol som betraktaren är inbjuden att sitta i, samt en rektangulär form, en fontän med klassiska arkitektoniska element från forna kulturer. En katt som ursprungligen tillhörde skulpturlandskapet har sorgligt nog försvunnit spårlöst.

Källor: utatällningskatalogen LARS WIDENFALK SKULPTUR citat: Per Drougge. A.K.

Lars Widenfalk

Lars Widenfalks skulpturgrupp ”Skulpturlandskap” på Stortorget, Södertälje.