Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1997

Sörmlandssalongen
Grupputställning

Sörmlandssalongen
Grupputställning

Sörmlandssalongen
Grupputställning

Sörmlandssalongen
Grupputställning

Sörmlandssalongen
Grupputställning

Sörmlandssalongen
Grupputställning

Sörmlandssalongen
Grupputställning

Utställningar

1997

Sörmlandssalongen
Grupputställning

Ur arkivet, visades

08/11 – 07/12, 1997

Sörmlandssalongen samarrangeras med Södertälje konstförening.