Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1997

Sörmlandssalongen 1997
Grupputställning

Sörmlandssalongen 1997
Grupputställning

Sörmlandssalongen 1997
Grupputställning

Sörmlandssalongen 1997
Grupputställning

Sörmlandssalongen 1997
Grupputställning

Sörmlandssalongen 1997
Grupputställning

Sörmlandssalongen 1997
Grupputställning

Utställningar

1997

Sörmlandssalongen 1997
Grupputställning

Ur arkivet, visades

08/11 – 07/12, 1997

Sörmlandssalongen samarrangeras med Södertälje konstförening.