Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2005

Sörmlandssalongen
Grupputställning

Sörmlandssalongen
Grupputställning

Sörmlandssalongen
Grupputställning

Sörmlandssalongen
Grupputställning

Sörmlandssalongen
Grupputställning

Sörmlandssalongen
Grupputställning

Sörmlandssalongen
Grupputställning

Utställningar

2005

Sörmlandssalongen
Grupputställning

Ur arkivet, visades

08/10 – 04/11, 2005

En jurybedömd utställning i samarbete med Södertälje Konstförening.