Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2023

Fynden i Solhem
Av Annika Petersson, Ida Rödén,

Fynden i Solhem
Av Annika Petersson, Ida Rödén,

Fynden i Solhem
Av Annika Petersson, Ida Rödén,

Fynden i Solhem
Av Annika Petersson, Ida Rödén,

Fynden i Solhem
Av Annika Petersson, Ida Rödén,

Fynden i Solhem
Av Annika Petersson, Ida Rödén,

Fynden i Solhem
Av Annika Petersson, Ida Rödén,

Utställningar

2023

Fynden i Solhem
Av Annika Petersson, Ida Rödén,

Ur arkivet, visades

03/02 – 11/03, 2023

Annika Petersson och Ida Rödén, ”Fynden i Solhem”, ristningar i stenhäll, 2022. Foto: Ida Rödén

Öppet: onsdag-fredag 12-18, lördag 11-15

Det tycks ofattbart! Logiken som så länge varit min trofasta vägvisare, alla vetenskapliga metoder, allt detta överger mig och min egen litenhet sköljer över mig. Jag finner ingen annan förklaring, det jag stött på måste vara lämningarna efter ett jättesläkte, med stora, grova lemmar och svans.

(undertecknat S, juli 1897)

I Fynden i Solhem utgår Annika Petersson och Ida Rödén från en utgrävningsplats i Södertälje där märkliga fossil blottlagts, vilka skulle kunna tillhöra ett bergtroll. Under 2022 förverkligades utgrävningsplatsen genom ett gestaltningsuppdrag vid den nybyggda förskolan Solhem i Glasberga. I utställningen har konstnärerna valt att bygga upp en miljö där den tidigare okända S hamnar i centrum. S tros ha varit en amatörpaleontolog som ska ha levt hos familjen som då bodde på Glasberga gård. S tycks ha varit en skuggperson med en oklar relation till familjen, och hen ska endast ha rört sig utomhus nattetid i skydd av mörkret. Upptäckterna av fossilen har av konstnärerna tillskrivits S och den inre delen av konsthallen har byggts upp som gårdens vindsvåning där hen ska ha hållit hus. Vägledd av anteckningar, skisser och objekt skapas en bild av denna S, som på 1800-talet knackade fram lämningarna i Glasberga. Centralt i utställningsrummet finns även en pågående utgrävning, samt kringspridda naturalier och lösa stenar med fossil funna vid platsen.

Ida Rödén, ”Utgrävningen, vy mot väster – midafton”, teckning, 2023. Foto: Ida Rödén

Bild: Detaljer ur utställningen foto Södertälje konsthall