Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2004

Reflected Image
Av Hjördis Haack, Rita Jokiranta, Peter Svedberg, Elena Näsänen,

Reflected Image
Av Hjördis Haack, Rita Jokiranta, Peter Svedberg, Elena Näsänen,

Reflected Image
Av Hjördis Haack, Rita Jokiranta, Peter Svedberg, Elena Näsänen,

Reflected Image
Av Hjördis Haack, Rita Jokiranta, Peter Svedberg, Elena Näsänen,

Reflected Image
Av Hjördis Haack, Rita Jokiranta, Peter Svedberg, Elena Näsänen,

Reflected Image
Av Hjördis Haack, Rita Jokiranta, Peter Svedberg, Elena Näsänen,

Reflected Image
Av Hjördis Haack, Rita Jokiranta, Peter Svedberg, Elena Näsänen,

Utställningar

2004

Reflected Image
Av Hjördis Haack, Rita Jokiranta, Peter Svedberg, Elena Näsänen,

Bild: Reflected Image.
Reflected Image

Ur arkivet, visades

28/08 – 17/10, 2004

”Som ett grundläggande tema valde vi några av våra gemensamma nämnare i konsten: speglingar, tystnad, flyktighet och ljus, hur det inre rummet speglar sig i det yttre och det yttre rummet i det inre.” Så förklarade de båda vännerna och konstnärskollegorna Rita Jokiranta, (Åland) och Hjördis Haack, (Danmark) intentionen med sin utställning.

”Andra ser ofta förvånande likheter i våra bilder fast vi arbetar på var sitt håll och med olika medier. Så tanken att ställa ut tillsammans kom ganska naturligt. Vi var nyfikna att upptäcka vad mötet mellan måleri och foto kunde resultera i och ville också se hur våra bilder skulle fungera tillsammans.” De valde att bjuda in konstnärerna Peter Svedberg (Sverige) och Elena Näsänen (Finland) som medutställare, med tanke på att de kunde föra en intressant dialog med deras verk. Därmed var också utställningens nordiska kvartett komplett.

-Hur tolkar Haack, Jokiranta, Näsänen eller Svedberg vad de ser i dunkel och ljusreflexer? Konst är ett sökande och reflekterande och konstnärernas inre kartor måste därför ständigt ritas om. Kartbilder som har möjlighet att lotsa oss genom tillvarons spegelbilder. Skriver Göran Pettersson, då T.f. utställningsintendent på konsthallen.

Hjördis Haack, Rita Jokiranta, Peter Svedberg och Elena Näsänen.

Källa: utställningskatalogen, citat ur texterna Reflexioner i spegelbilden samt Tillvaron speglad. A.K.

 

Reflected Image