Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2008

ReArt
— Kreativt återbruk
Grupputställning

ReArt
— Kreativt återbruk
Grupputställning

ReArt
— Kreativt återbruk
Grupputställning

ReArt
— Kreativt återbruk
Grupputställning

ReArt
— Kreativt återbruk
Grupputställning

ReArt
— Kreativt återbruk
Grupputställning

ReArt
— Kreativt återbruk
Grupputställning

Utställningar

2008

ReArt
— Kreativt återbruk
Grupputställning

Ur arkivet, visades

13/09 – 26/10, 2008

I utställningen ReArt visar vi återbruk av olika material som får en ny form i händerna på de kreativa utställarna. Traditionen att ta hand om det som förlorat sin funktion och ge det en ny skepnad fanns förr av nödtvång. I vår tid, med en allt större medvetenhet om växande sopberg och miljöförstöring, finns det ett behov av att ta eget ansvar genom personliga åtgärder i vardagen.

Hår, ylle, fiskskinn, plåt och papper är råmaterial för konstnärligt skapande i utställningen. Utställningen är producerad av Luna kulturhus.

Med utställningen vill vi fånga unga kreatörers uppmärksamhet och locka deras lust till skapande i restmaterial.

Nina Sparr och Lotta Rahme visar två traditionella hantverk med återbruk av vad vi får av naturen; hår och fiskskinn. Beata Szenfeld och Lena Malm viker sina kreationer i papper med mode som gemensam nämnare. Barbro Fagerlind förenar olika hantverkstekniker i sitt arbete och förvandlar konservburkar till sakrala föremål. Gamla ratade ylletröjor får nytt liv i Do Redo-konceptet ”Konsten att slakta en tröja”.

I utställningen presenterar ReMida i Södertälje sin verksamhet som det första återanvändningscentret i Sverige. I samarbete med ReMidapedagoger erbjuder vi workshops i kreativt återbruk under hela utställningsperioden!