Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1992

Lusthus
Av Gunilla Wihlborg,

Lusthus
Av Gunilla Wihlborg,

Lusthus
Av Gunilla Wihlborg,

Lusthus
Av Gunilla Wihlborg,

Lusthus
Av Gunilla Wihlborg,

Lusthus
Av Gunilla Wihlborg,

Lusthus
Av Gunilla Wihlborg,

Utställningar

1992

Lusthus
Av Gunilla Wihlborg,

Dokumentation av performance, Gunilla Wihlborg.

Ur arkivet, visades

07/03 – 16/04, 1992

Lusthus kallade Gunilla Wihlborg sin installation av stålblanka slutna huskroppar i konsthallen. En utställning som utgick från en form på gränsen mellan arkitektur och skulptur som gav besökaren möjligheter till självbespegling i den suddiga ytan. Vem är jag egentligen, kan jag få komma in var frågor som betraktaren ställdes inför. I en av de tre höga huskropparna trängde en bit hudfärgad siden ut genom en öppning. Något mänskligt och mjukt ställdes mot något hårt och ointagligt. Det gåtfulla i det slutna. Huset som en åldrig psykologisk symbol för människan och hur man uppfattar sig själv.

Som en del av utställningen utfördes en performance av sex dansare. Ett för Wihlborg typiskt möte mellan det historiskt klassiska och moderna. Som karyatider, levande kvinnliga kolonner i antik drapering representerade dansarna kvinnlig styrka och bar tillsammans upp Wihlborgs tempeltak av lysrör.

 

Två mindre hus, ett av bivax och ett av svart gummi vilade på kraftiga vinkeljärn fästade i väggen. I Ett bakre rum kunde man se ytterligare fyra huskroppar i samma repetitiva form och storlek, i varierat material som bladguld, rostfritt, bly och betong. Av blyertsskisser monterade på stålplåt framgick att konstnären inspirerats av ett antikt grekiskt tempel. ”Tempel och lusthus, två motsatser med extasen, den andliga respektive den sinnliga, som gemensam punkt.”

Källor: utställningsfoldern, Citat Lars O Ericsson utdrag ur DN 4 december 1990, publicerad i konsthallens utställningshäfte. Text och sammanställning: Anneli Karlsson