Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1968

Konstnären som agitator
Grupputställning

Konstnären som agitator
Grupputställning

Konstnären som agitator
Grupputställning

Konstnären som agitator
Grupputställning

Konstnären som agitator
Grupputställning

Konstnären som agitator
Grupputställning

Konstnären som agitator
Grupputställning

Utställningar

1968

Konstnären som agitator
Grupputställning

Tidningsomslag

Ur arkivet, visades

07/11 – 01/12, 1968

Kerstin Abram-Nilsson, Håkan Nyberg, Ulf Rahmberg, Bertil Englert, Hardy Strid, Gerhard Nordström, Torsten Bergmark, Berndt Nyberg, Jan Ewemo, Jacues Zadig, Olof Hellström, Albert Johansson, Bert Johnny Nilsson, Sigvard Olsson, Lennart Lindquist, Hans Hamngren, Carl Magnus, Ulf Lauters, Elisabeth Hermodsson, Carl Johan de Geer, Marie-Louise De Geer, Jörgen Nash, Jens Jörgen Thorsen Enna.

Ur katalogen, text av Jacques Zadig:

Född 1930. Studier vid Essemskolan i Malmö och Konstakademien i Kö­penhamn. Separatutställningar i Malmö, Stockholm och Lund. Samlings­utställningar i Skandinavien, Frankrike, Polen, Österrike och Cuba. Representerad på ett flertal museer.

”Det finns i samhället en mycket liten grupp människor, som har möj­lighet att fritt få framföra sina åsikter. Den gruppen består i hu­vudsak av författare, kritiker och konstnärer. Vad beträffar mig själv är jag i mina arbeten numera helt socialt engagerad Jag försöker inte bara att framföra en pacifistisk livsåskådning (det finns nog av militär makt i denna världen) utan ock­så ge uttryck for den oro som jag och många andra känner inför ut­vecklingen av världshändelserna. Det är min fasta övertygelse, att ju fler som angriper problemen som de nu ter sig, desto större möjligheter finns att skapa en drägligare framtid för oss och vara barn. Utöver vad jag nu sagt kan jag bara hoppas att mina arbeten förtyd­ligar och kompletterar min inställning.”

Katalog Konstnären som agitator