Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1975

Invandrare utställer
Grupputställning

Invandrare utställer
Grupputställning

Invandrare utställer
Grupputställning

Invandrare utställer
Grupputställning

Invandrare utställer
Grupputställning

Invandrare utställer
Grupputställning

Invandrare utställer
Grupputställning

Utställningar

1975

Invandrare utställer
Grupputställning

Bild: Omslag till utställningshäfte.
omslag

Ur arkivet, visades

15/03 – 31/03, 1975

De finska konstmånaderna följdes upp med denna utställning. Konstintendent Per Drougges förord till utställningskatalogen är ett intressant tidsdokument på hur man då försökte knyta nya kontakter och vidga sitt nätverk, årtionden innan det digitaliserade samhället gjorde processen så mycket snabbare och enklare.

Ambitionerna var högt ställda, tiden vittnar om en vilja att nå långt utöver det provinsiella. Drougge formulerar sig i ett brev : ”Södertälje ger på konstsidan inte anledning till att beskyllas för vare sig chauvinism eller provinsialism. Det har även gällt utställningsprogrammet i Södertälje konsthall sedan 1968. Konst från alla väderstreck har visats där under årens lopp, naturligtvis varvat med utställningar av inhemska konstnärer och konstnärsgrupper.” Drougge skriver vidare i katalogens förord: ”Det är ytterst angeläget för oss som arbetar vid Södertälje kulturförvaltning att få kontakt med alla skapande begåvningar bland våra invandrare så att deras insatser kan bli ett berikande inslag i kommunens kulturliv./…/Från konstavdelningens sida kan en intensiv kontakt med invandrarna eventuellt resultera i en stark förändring i policy och service. Bör vi ändra utställningspolitiken, bör vi kanske alltid gå ut med flerspråkig information osv.” Han använder formuleringar som behovet av vidareutveckling, självförverkligande och folkbildning i textsammanhanget. Att alla grupper ska ha möjlighet att ta del av konsten. (se det inscannade dokumentet i helhet).

Vid den här tidpunkten hade kommunen ca 13% nysvenskar. Av de 10.300 invånarna var 7.500 från Finland. Via brev både på svenska och finska bjöds både professionella och amatörkonstnärer in att ställa ut i konsthallen. Det resulterade i 39 deltagare varav 15 var från Finland. De flesta andra var från norra eller mellersta Europa. Några enstaka från länder utanför Europa var representerade, två från USA, en från Japan, en från Chile, en från Panama. Endast en deltagare, från Syrien, representerade den arabisktalande befolkningen. Idag är arabiskan ett dominerande språk i Södertälje bredvid svenskan. Efter utställningens slut skrev Drougge ett tackbrev till alla.

Konstverk i vitt skilda tekniker visades. Diverse föremål, konsthantverk, folkkonst, musikinstrument etc från respektive konstnärs hemland.

Utställningen invigdes kl. 13 av dåvarande kommunalråd Bengt Karlsson. En dans och musikgrupp från forna Jugoslavien uppträdde. Till kvällen bjöds det inte till fest på konsthallen. Dans, sång och musik samt mat och dryck till självkostnadspris. -inbjudna är dels utställarna med maka/make/fästmö/fästman och medlemmarna i Södertälje konstnärskrets och deras gästutställare Christopher Hansing från Hamburg. Står att läsa i utskicket.

Under utställningen anordnades Ungersk, Finsk och Assyrisk afton på konsthallen under tre kvällar första veckan, med sång, musik och dans. Ett intensivt nätverkande kan man tänka!

 

Källor: katalogtext citat: Per Drougge, material från Södertälje konsthalls arkivmapp. Sammanställt av Anneli Karlsson.