Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2003

Helga Henschen
— en minnesutställning
Av Helga Henschen,

Helga Henschen
— en minnesutställning
Av Helga Henschen,

Helga Henschen
— en minnesutställning
Av Helga Henschen,

Helga Henschen
— en minnesutställning
Av Helga Henschen,

Helga Henschen
— en minnesutställning
Av Helga Henschen,

Helga Henschen
— en minnesutställning
Av Helga Henschen,

Helga Henschen
— en minnesutställning
Av Helga Henschen,

Utställningar

2003

Helga Henschen
— en minnesutställning
Av Helga Henschen,

Bild: Helga Henschen
Helga Henschen.

Ur arkivet, visades

22/03 – 17/05, 2003

Vid debututställningen i februari 1947 hos Louis Hahnes konsthandel i Stockholm spåddes Helga Henschen i Expressen en lysande framtid: ”Fru Henschen kommer att gå långt och skapa sig ett namn som konstnärinna i en ny och charmerande genre – tro oss på vårt ord!”

Visst fick hon en lysande karriär om än en något krokig väg med motgångar och besk kritik. Hon fick också ett innehållsrikt och långt liv, som man kunde önskat ytterligare några år längre. Den utställningen vi nu producerat till hennes minne kan givetvis inte ge henne full rättvisa på något sätt. Utställningen får ses som en början på en större retrospektiv utställning producerad av en institution med mer resurser än vad Södertälje konsthall har. Det är Helga Henschens konst värd. Vad vi vill med denna utställning är att visa bredden av hennes konstnärskap. Hur hon arbetade; år ut och år in med samma motivvärld. I otaliga teckningar, akvareller, skisser, målningar och skulpturer vidareutvecklar hon teman om mod, värme, ömhet, kärlek, gemenskap och kämparglädje. Ett outtömligt förråd finns att ösa ur där vi bara skrapat lite på ytan. Merparten av konstverken i utställningen kommer från hennes ateljé i Duvbo, Sundbyberg. Helga Henschen var socialist och visade ett stort mänskligt och politiskt engagemang inom socialdemokratin. Hon skapade en egen stil och kallade sig bild, -ord- och propagandamakare.

Speciellt intressant för Södertälje är Helga Henschen av två anledningar: dels för den stora keramikfontänen Dafne i Lunagallerian mitt i centrum och dels för att hon mellan åren 1961 och 1976 var verksam i Turinge Kyrkskola, Nykvarn.

Ett stort tack till dottern Rebecca Weiss och systerdottern Veronica Nygren utan vars hjälp denna utställning aldrig varit möjlig att genomföra. Ett stort tack riktas också till de institutioner som ställt konstverk av Helga Henschen till förfogande som lån under utställningsperioden: Sundbybergs stad, Stockholms läns landsting, Spårvägsmuseet, Högskolan Dalarna och Skissernas museum. Och sist men inte minst ett stort tack till denna utställningskatalogs artikelförfattare, vilka med kort varsel lämnat sina ovärderliga bidrag.

Kristina Möller

Konsthallschef

Bilder: Skapandet av Dafnefontänen, Lunagallerian 1978.