Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2015

Hanna Al-Haek
— retrospektivt
Av Hanna Al-Haek,

Hanna Al-Haek
— retrospektivt
Av Hanna Al-Haek,

Hanna Al-Haek
— retrospektivt
Av Hanna Al-Haek,

Hanna Al-Haek
— retrospektivt
Av Hanna Al-Haek,

Hanna Al-Haek
— retrospektivt
Av Hanna Al-Haek,

Hanna Al-Haek
— retrospektivt
Av Hanna Al-Haek,

Hanna Al-Haek
— retrospektivt
Av Hanna Al-Haek,

Utställningar

2015

Hanna Al-Haek
— retrospektivt
Av Hanna Al-Haek,

Bild med många personer

Ur arkivet, visades

25/04 – 30/05, 2015

Konstnären Hanna Al-Haek är en känd kulturpersonlighet för Södertäljeborna. Hanna Al-Haek kom från Syrien till Sverige 1977 och har varit bosatt i Södertälje sedan dess. Som intellektuell person är han van att uttrycka sig i skrift, poesi eller prosa och har ett starkt behov av att berätta om sitt kulturarv, om sig själv och sina upplevelser för sina medmänniskor. Ändå är viljan att uttrycka sig i bild och då främst i måleri det som dominerar Hanna Al-Haeks konstnärskap.

I Södertälje konsthall visas nu konsten från de år Hanna Al-Haek varit bosatt i Sverige.

I de äldre stora målningarna möter oss martyrer, herdar eller beslöjade slutna och tysta gestalter, ibland omgivna av fredsduvor eller andra symbolbärande attribut. Färgen är dovt behärskad med en vemodig ton. Under de senaste åren har bilderna blivit alltmer abstrakt expressiva. I målningarna kan man ana en föreställande värld av stadslandskap, hus, hyddor och andra mer oidentifierbara ting i varma och intensiva lysande färger.

Konstnären vill åkalla sina minnen från barndomen, från landskapet, ljuset, luften och händelserna i sitt forna hemland. Vi får i utställningen ta del av hans långa känslosamma resa från någonting fjärran och avlägset till ett nu. Vi får en inblick om hur det kan upplevas att komma till ett nytt och okänt land.

Pia Thunholm, chef för Södertälje konsthall 1988-99

När Hanna Al-Haek kom till Södertälje 1977 från flyktingförläggningen i Flen tog paret Åhs – Titti och Torbjörn – honom under sina vingar. En landsflykting från Damaskus i Syrien. Från början sågs Hanna som en exotisk fågel i den lokala konstnärskolonin – Södertälje Konstnärskrets. Man gjorde vad man kunde för att stötta honom, som nykomling i Sverige, som konstnär, med olika utställningar i kommunen. Vandringsutställningar i biblioteken, skolorna, Folkets hus och utsmyckningsuppdrag i form av väggmålningar både inne och utom hus. Hanna förvandlade hela den tråkiga entrén till samlingssalen och biblioteket i Nykvarn till ett underbart havs- och strandlandskap.

Om jag inte minns fel anställdes Hanna hos oss som beredskapsarbetare – det hette så då 1978 – på kulturförvaltningen. Hannas projekt var att i Hovsjö undervisa nykomna assyriska och syrianska barn i sin historia, bild och modersmål. Vår dåvarande fotograf Johan Fowelin, även han anställd som beredskapsarbetare, fotodokumenterade Hanna och barnen under lektionerna. Det var meningen att det hela projektet skulle ges ut i bokform. Tyvärr blev det inte av, antagligen på grund av att inget förlag var intresserad av att finansiera projektet och dåvarande kulturchef Bengt Skoog inte heller hittade någon form av finansiering. Vid botanisering i konsthallens arkiv har vi funnit materialet, som visas här i en monter i utställningen. Det skulle vara spännande att få veta hur det gått för barnen som var med i projektet. De bör vara i 40-50-årsåldern idag och kanske bor de kvar i kommunen? Om projektet gjorts idag hade det inte varit några problem alls att få boken tryckt – on demand.

Jag minns när dåvarande konsthallschef Per Drougge gav Hanna i uppdrag, inför den då stundande Sörmlandssalongen 1985, att utföra ett stort verk till konsthallen. Resultatet blev målningen ”Martyrernas minne” en dedikation till offren som massakrerades i staden Simele i Irak 1933. Målningen kan ses som en syriansk variant av Picassos ”Guernica”. Jurymedlemmarna 1985 hade inga problem att välja Hanna som deltagare i salongen.

Tyvärr är det flera år sedan jag träffade Hanna på grund av hans något sviktande hälsa och ork. Mina minnen av möten med Hanna är idel positiva. Alltid pratsam och vänlig. Besöken i ateljén på Saltskog Gård blev alltid långa och aldrig bara en ”titta in”-visit.

En inte minst viktig del i utställningen är Hannas skissböcker. Varje dag tecknar han med svart tusch abstrakta mönster i sin bok. En sida varje dag och ingen sida är den andra lik. Tuschteckningarna liknar inte heller något annat ur Hannas rikliga produktion. En fascinerande samling teckningar, som vi valt att visa i en monter – vi vänder en sida varje dag. Vilket innebär att man måste besöka konsthallen ofta om man vill se mer än en ”dagboksteckning”. 

Sonen Thaer Al-Haek har påbörjat en självbiografi om sin far. Det vill säga att Hanna berättar och Thaer antecknar. 100 sidor är redan nertecknade. Vi väntar med stor spänning på slutresultatet. Tills dess får vi nöja oss med denna något enkla utställningskatalog och njuta av färgprakten i utställningen, vilken pågår till och med 30 maj 2015.

Jag vill rikta ett varmt tack till Hanna och Thaer Al-Haek vars stora engagemang möjliggjort denna utställning. Ett varmt tack riktas också till Leif Magnusson, Göran Pettersson och Pia Thunholm för textbidrag till katalogen. Tack även till alla medarbetare som bidragit i utställnings- och trycksaksproduktionen.

Kristina Möller 2015-03-25

Chef för Södertälje konsthall