Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2009

Ground Zero
Av Maha Mustafa, Ibrahim Rashid,

Ground Zero
Av Maha Mustafa, Ibrahim Rashid,

Ground Zero
Av Maha Mustafa, Ibrahim Rashid,

Ground Zero
Av Maha Mustafa, Ibrahim Rashid,

Ground Zero
Av Maha Mustafa, Ibrahim Rashid,

Ground Zero
Av Maha Mustafa, Ibrahim Rashid,

Ground Zero
Av Maha Mustafa, Ibrahim Rashid,

Utställningar

2009

Ground Zero
Av Maha Mustafa, Ibrahim Rashid,

Ur arkivet, visades

15/11 – 11/01, 2009

Många händelser som sker i världen lämnas obemärkta och utan förklaring för allmänheten. Plötsliga händelser, händelser som bara drabbar människor i den närmaste omgivningen, förblir okända för en större allmänhet. Dessa små eller stora händelser formar våra liv och ger oss ibland en mening med livet. Om det så var en destruktiv eller konstruktiv förändring, leder den oss till en ny punkt i livet.

Vetenskapen har lärt oss att världen föddes genom ”the Big Bang”, hur det hela startade från en liten het och kompakt punkt, kommen från ingenstans. ”Big Bang”-teorin har likheter med Ground Zero-konceptet, i båda involveras en explosion som orsakar något laddat och nyskapat. Samtidigt kan Ground Zero istället vara en destruktiv kraft.

Detta konstprojekt är en reflektion över mänskliga relationer, oundvikligen färgade av ömsesidigt beroende och konflikt, att vi tar hänsyn till ett konceptuellt sökande och en upptäckarglädje. Vi tänker oss ”Landskapet” som en konstnärs självporträtt.