Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1971

Multiplication
Grupputställning

Multiplication
Grupputställning

Multiplication
Grupputställning

Multiplication
Grupputställning

Multiplication
Grupputställning

Multiplication
Grupputställning

Multiplication
Grupputställning

Utställningar

1971

Multiplication
Grupputställning

Miguel Berrocal, Mini-David, Mini-Maria, mässing, 1968-69
Miguel Berrocal

Ur arkivet, visades

18/02 – 14/03, 1973

I utställningen Multiplication utforskade några av de främsta namnen inom den då unga generationen franska och utländska pariskonstnärer nya tendenser inom områden som serigrafi, litografi, fotomekaniska processer på papper, plast och textil och en rad andra metoder, för att mångfaldiga (på franska ”multiplier”) bilden och föreställningen.

Konstnärerna visar på ett socialt engagemang, vare sig politiskt anslutna eller inte lät de sin konst genom valet av motiv eller ämne påverka debatten och därigenom medverka till förändringar i samhället.

Utställningen speglar en tid då distributionen av konst förändrades och synen på vad ett konstverk kunde vara breddades, vilket ledde till att kraven på traditionella, vedertagna material och tekniker luckrades upp.

Kurator Eje Högestätt skriver i utställningskatalogen:

”Kan ”multipeln”, detta konstnärens nya uttrycksverk, få styrkan i en våg som sköljer över och jämnar it sandslottet av status och fetischdyrkan i konsten? Om jag trodde så tidigare, så tvivlar jag nu efter ha vandrat runt i parisateljéer och fått inte bara grejer utan också försäkrings- och prisuppgifter. (…) Men debatten kring konsten och dess marknad får inte slockna och kan ”multipeln” (och den här utställningen) lämna mera bränsle, så är redan det inte så lite.”

Medverkande konstnärer: Roberto Altmann, Arman, Ben Vautier, Réne Bertholo, Christian Boltanski, Lourdes Castro, Cesar Baldaccini, Carlos Cruz-Diez, Jean Degottex, Luzio Del Pezzo, Dyfo, Paul-Armand Gette, Claude Gilli, Alain Jacquet, Kosta-Karahalios, Jean Le Gac, Milvia Maglione, Robert Malaval, Antoni, Miralda, Jean-Claude Moineau, Niki de St Phalle, Joan Rabascall, Jean Pierre Raynaud, Martial Rayasse, Mimmo Rotella, J.M. Sanejouand, Piotr Kowalski, Vassilakis Takis, Jean Tinguely, Gerard Titus-Carmel, Miguel Berrocal

Kataloguppslag