Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2018

Contemporary Art from Japan Part III
— Att vara här / To Be Here
Grupputställning

Contemporary Art from Japan Part III
— Att vara här / To Be Here
Grupputställning

Contemporary Art from Japan Part III
— Att vara här / To Be Here
Grupputställning

Contemporary Art from Japan Part III
— Att vara här / To Be Here
Grupputställning

Contemporary Art from Japan Part III
— Att vara här / To Be Here
Grupputställning

Contemporary Art from Japan Part III
— Att vara här / To Be Here
Grupputställning

Contemporary Art from Japan Part III
— Att vara här / To Be Here
Grupputställning

Utställningar

2018

Contemporary Art from Japan Part III
— Att vara här / To Be Here
Grupputställning

Röd färg

Ur arkivet, visades

08/09 – 21/10, 2018

I åtta års tid har konstnärer i Japan och Sverige skickat konstverk till varandra. När jag som ny chef för Södertälje konsthall läser om utbytet är det som att följa en brevväxling. Fast i bild. Jag träffar inititativtagaren Kerstin Svanberg och konstnären Göran Pettersson som genom konstföreningen Kretsen i Södertälje gjort utbytet i Sverige möjligt.

Fram växer berättelser om resor och vänskap, om att berikas av möjligheten till att få arbeta internationellt och framförallt, om att få vänner någon annanstans på jorden. Internationella utbyten börjar ofta just så, en personlig kontakt, ett möte som följs av en idé: Tänk om vi skulle organisera en utställning, en residensvistelse, en biennal? För en biennal är vad Samtidskonst från Japan/Sverige faktiskt är. Sedan 2012 har konstnärer knutna till konstnärsföreningen Kretsen i Sverige och EAJAS i Japan ställt ut vartannat år och alternerat värdskapet mellan Japan och Sverige eller närmare bestämt, Södertälje.

I det som börjar på ”gräsrotsnivå” finns ofta en vilja att genomföra någonting varaktigt, att hedra relationer och ideellt arbete och se till att resultatet blir riktigt bra. I arbetet med Samtidskonst från Japan del III har jag imponerats av Kretsens engagemang och av den dedikation med vilken Kerstin Svanberg och Toshiko Watanabe följt processen mot en färdig utställning och de gästande konstnärernas vistelse i Södertälje. I den utställning som år 2018 visas i Södertälje i sammanlagt tre utställningsrum – Södertälje konsthall, Galleri Kresten och Saltskogs Gård ingår sammanlagt 20 konstnärer. Utställningarna presenterar konstnärer som spänner över flera generationer och det finns en möjlighet att titta närmare både på konst som tar sin utgångspunkt i materialets förutställningar så väl som mer idéburen konst.
— Joanna Sandell, Chef Södertälje konsthall

Södertälje konsthall, Södertälje konstnärskrets och Saltskog Gård visar den gemensamma utställningen i tre delar på tre platser. 

Södertälje konstnärskrets är huvudarrangör av utställningen som visas på Galleri Kretsen och Saltskog Gård.

Södertälje konsthall: Asumi Hayashi, Takako Ishikawa, Kanako Ishii, Etsuko Kawai, Hiroyuki Kimura, Yuko Kurihara, Shogo Miyasaka, Sonoko Mitsui, Atsushi Mizutani, Ailin Nakagawa, Yoshimi Otsu, Yoshiko Sashida, Yuna Tanii, Tsuguo Yanai, Mayuko Yumira.

Galleri Kretsen/Saltskog Gård: Hitomi Iwano, Akiko Kondo, Shogo Miyasaka, Sonoko Mitsui, Shizuko Ono, Taeko Ukon, Toshiko Watanabe.

Katalog finns här