Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1978

Bruno Liljefors: I de vildas rike
— Målningar, teckningar, dokument
Grupputställning

Bruno Liljefors: I de vildas rike
— Målningar, teckningar, dokument
Grupputställning

Bruno Liljefors: I de vildas rike
— Målningar, teckningar, dokument
Grupputställning

Bruno Liljefors: I de vildas rike
— Målningar, teckningar, dokument
Grupputställning

Bruno Liljefors: I de vildas rike
— Målningar, teckningar, dokument
Grupputställning

Bruno Liljefors: I de vildas rike
— Målningar, teckningar, dokument
Grupputställning

Bruno Liljefors: I de vildas rike
— Målningar, teckningar, dokument
Grupputställning

Utställningar

1978

Bruno Liljefors: I de vildas rike
— Målningar, teckningar, dokument
Grupputställning

Bruno Liljefors, Räv och morkulla, 1885
Bruno Liljefors

Ur arkivet, visades

11/11 – 21/01, 1979

Invigningsutställningar:

Bruno Liljefors i det vildas rike
Målningar, teckningar, dokument


Naturen, djuren och vi
Akvareller, teckningar, grafik, foto
Av några aktuella natur- och djurskildrar

Nyfikenheten och glädjen var stor stor när Luna med huvudbibliotek, konsthall, hörsal samt café invigdes för Södertäljeborna i nya lokaler. Medborgarna hade fått en ny kulturell oas, med allt samlat på plats och där tanken om ett offentligt vardagsrum hade förverkligats. En ny ljus och rymlig konsthall med en utställnings yta på 500 kvadrat meter, med tillhörande grafikkabinett och bildteater mötte besökaren på andra våningen i anslutning till biblioteket. Året var 1978, under de föregående 10 åren hade konsthallen haft sina lokaler i Baptistkyrkans nybyggda kontorsdel på Järnagatan. Lokaler som från början varit tilltänkta för en bilhall. Ny invigning skedde i lokaler som från början var tilltänkta för en konsthall, med utställningarna ”Bruno Liljefors i det vildas rike” samt ”Naturen, djuren och vi”.

Konsthallschefen Per Drougge skriver i katalogen ”När vi valt att göra en utställning med Bruno Liljefors i samband med invigningen av Södertälje kommuns nya konsthall och stadsbibliotek har skälen varit flera. Idén kom ursprungligen från Södertälje konstnären Lenny Clarhäll. Honom tackar vi härmed; kanske hade namnet Liljefors aktualiserats för honom under arbetet med träskulpturgruppen ”Skogen” -en älg, en flöjtspelande pojke och vältade granträd-som nu står på sin plats i nya stadsbiblioteket…70-talets intresse för miljö och natur har varit en både stark och bred rörelse, men vår främsta djur- och naturskildrare i bildkonsten har inte dragits med i denna förrän Linnéutställningen på Liljevalchs konsthall under den gångna jubileums sommaren. Konstnären Bruno Liljefors liv och verk är oavisligen knutna till Södertälje traktens kulturhistoria. I drygt ett par decennier bodde och arbetade han här, /…./”. Man kan förmoda att ett flertal av de visade verken hade sin motivkrets från trakten runt Södertälje, Hölö-Mörkö, då det enligt Drougge var en för konstnären stark skaparperiod. På konsthallen visades 55 oljemålningar samt 22 teckningar och akvareller inlånade från privatpersoner samt instititutioner. Flertalet från Thielska galleriet som besitter den förnämligaste samlingen av Bruno Liljefors verk.

I sammanhanget kring Liljefors tid visades också verk av Carl Eldh, Albert Engström, David Tägtström samt Anders Zorn.

I den andra utställningen ”Naturen, djuren och vi” visades aktuella djur- och naturskildrare. Bruno Liljefors son Lindorm Liljefors, målare, tecknare och författare var en av de medverkande konstnärerna och beskriver förhållandet till fadern och konstnärskapet med sina fina ord. ” Från pojkåren starkt inspirerad av en oändligt god och förstående fader, har jag ett brinnande intresse för vilt och natur. Måleriskt lockar mig vårt nordiska landskap helst i gråväder. I mina djurteckningar vill jag fånga djurens rörelser.” I utställningen visades också verk av John Ahlgren, Bertil Almlöf, Allan Andersson, Göran Brunius, Gunnar Brusewitz, Ann-Margret Dahlqvist-Ljungberg, Stig Olsson, Carl Fredrik Reuterswärd.

Källor:

Citat ur utställningens katalog: Per Drougge sid. 6 Lindorm Liljefors sid 54

Katalog ”På spaning efter den tid som flytt” -SÖDERTÄLJE KONSTHALL 50 ÅR ur Kristina Möllers inledning. Sammanställt: Anneli Karlsson

Lunagallerian