Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1984

Atelier 17 Paris
Grupputställning

Atelier 17 Paris
Grupputställning

Atelier 17 Paris
Grupputställning

Atelier 17 Paris
Grupputställning

Atelier 17 Paris
Grupputställning

Atelier 17 Paris
Grupputställning

Atelier 17 Paris
Grupputställning

Utställningar

1984

Atelier 17 Paris
Grupputställning

17 atelier bild

Ur arkivet, visades

03/03 – 08/04, 1984

Atelier 17 Paris visades i konsthallens lågdel och kabinett samtidigt med Lars Hillersberg i konsthallens högdel.

ATELIER 17 PARIS beskrivs som nittonhundratalets mest betydelsefulla grafikverkstäder. S.W. Hayter var dess ledare sedan öppnandet 1927. Konstnärer från hela världen besökte ateljén för att experimentera och utveckla sig i grafisk teknik. Några besökare vid första perioden var Picasso, Miro, Giacometti, Max Ernst, Chagall mfl. Vid andra världskrigets utbrott flyttades ateljén till New York. Nu fick europeiska konstnärer som befann sig i landsflykt utbildning här tillsammans med amerikanska kollegor. Vid denna andra period besöktes ateljén av Dalí, Matta, Pollock, De Kooning mfl. År 1950 var ateljén åter tillbaka i Paris med sin dynamiske ledare S.W. Hayter i spetsen.

SW Hayter visades med 22 konstnärer från 15 länder. Färggrafik i olika tekniker.

Källor: vikblad ATELIER 17 PARIS (från danska), konsthallens arkivmaterial, sammanställt: Anneli Karlsson

Bild ur häfte 17 atelier