Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2001

Asiens tid
— Indien, Kina, Japan 1966-1999
Av Stig T Karlsson,

Asiens tid
— Indien, Kina, Japan 1966-1999
Av Stig T Karlsson,

Asiens tid
— Indien, Kina, Japan 1966-1999
Av Stig T Karlsson,

Asiens tid
— Indien, Kina, Japan 1966-1999
Av Stig T Karlsson,

Asiens tid
— Indien, Kina, Japan 1966-1999
Av Stig T Karlsson,

Asiens tid
— Indien, Kina, Japan 1966-1999
Av Stig T Karlsson,

Asiens tid
— Indien, Kina, Japan 1966-1999
Av Stig T Karlsson,

Utställningar

2001

Asiens tid
— Indien, Kina, Japan 1966-1999
Av Stig T Karlsson,

Ur arkivet, visades

05/05 – 09/06, 2001

Stig T Karlsson