Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2001

Ansikten från Mellanöstern
Av Ebrahim Katto,

Ansikten från Mellanöstern
Av Ebrahim Katto,

Ansikten från Mellanöstern
Av Ebrahim Katto,

Ansikten från Mellanöstern
Av Ebrahim Katto,

Ansikten från Mellanöstern
Av Ebrahim Katto,

Ansikten från Mellanöstern
Av Ebrahim Katto,

Ansikten från Mellanöstern
Av Ebrahim Katto,

Utställningar

2001

Ansikten från Mellanöstern
Av Ebrahim Katto,

Ur arkivet, visades

05/05 – 09/06, 2001