Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Texts

Tillgänglighetsanpassning
By Södertälje konsthall

Tillgänglighetsanpassning
By Södertälje konsthall

Tillgänglighetsanpassning
By Södertälje konsthall

Tillgänglighetsanpassning
By Södertälje konsthall

Tillgänglighetsanpassning
By Södertälje konsthall

Tillgänglighetsanpassning
By Södertälje konsthall

Tillgänglighetsanpassning
By Södertälje konsthall

Texts

Tillgänglighetsanpassning
By Södertälje konsthall

Den 23 september börjar lagen om tillgänglig digital offentlig service att gälla på sodertalje.se. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning.

Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte. På sodertaljekonsthall.se arbetar vi kontinuerligt sedan länge för att vårt innehåll ska vara tillgängligt och att koden bakom hemsidan ska vara korrekt.

Att uppnå total tillgänglighet på en webbplats är mycket svårt eftersom det hela tiden tillkommer nytt innehåll. Därför innehåller lagen krav på att alla webbplatser som omfattas av lagen ska ha en tillgänglighetsredogörelse där det ska framgå vad på webbplatsen som inte är tillgängligt och hur vi jobbar för att komma tillrätta med bristerna. Det ska också stå vart man ska vända sig för att få ta del av innehåll som inte är tillgängligt.

Här beskriver vi hur tillgänglig vår webbplats är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan påtala brister för oss.

Södertälje kommun står bakom den här webbplatsen. Vi strävar efter att sodertaljekonsthall.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Det inkluderar personer med funktionsvariationer som använder hjälpmedel för att ta del av information och tjänster. Även om vi har arbetat med tillgänglighet på webben under lång tid så förekommer brister. Här kan du ta del av dem.

Tillgänglighetsredogörelse 2020-09-22

Dokument

Det finns PDF-dokument på webbplatsen som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del PDF-dokument kan bilder och annan grafik sakna textalternativ.

Vi prioriterar att arbeta med mallar och rutiner för att säkerställa att nya dokument som läggs upp är tillgängliga. Vad gäller äldre dokument kommer vissa att göras tillgängliga i samband med uppdatering och andra vid behov.

Bilder och grafik

Vissa bilder och grafiska element kan sakna eller innehålla felaktiga textalternativ. I samband med att sidor uppdateras kommer vi att gå igenom bilder och grafik och säkerställa att textalternativen är korrekta.

Video

Vi textar våra videor på webben. Vissa videor är av konstnärlig karaktär och svåra att beskriva i text.

Inbäddade tjänster

På en del sidor används inbäddade tjänster som inte har utvecklats av Södertälje kommun och som kan ha tillgänglighetsbrister. Vi kartlägger dessa och kravställer mot externa leverantörer att de rättas till.

Kartor

Kartor som inte används för navigation är undantagna från tillgänglighetslagen. Det kan i våra kartor finnas information som inte också är beskriven i text. Vi ser i samband med uppdatering av innehåll över att information som visas i webbkartan också beskrivs i text.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi gör granskningar av webbplatsen löpande, manuellt och med hjälp av granskningsverktyg.

Tillsyn av tillgängligheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten.
Myndigheten för digital förvaltning. Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning

Kontakta oss

Behöver du information som du inte kan ta del av på grund av otillgänglighet på vår webbplats? Hittar du andra brister än de vi listat ovan? Kontakta oss så att vi får reda på problemet och får möjlighet att åtgärda detta.