Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Flicka i fönstret
By Lars Larsson,

Flicka i fönstret
By Lars Larsson,

Flicka i fönstret
By Lars Larsson,

Flicka i fönstret
By Lars Larsson,

Flicka i fönstret
By Lars Larsson,

Flicka i fönstret
By Lars Larsson,

Flicka i fönstret
By Lars Larsson,

Flicka i fönstret
By Lars Larsson,

Lars Larsson

Lars Larsson

Flicka i fönstret, 49×58 cm, painting