Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Texter

Utveckla möten med samtida konst
Av Åsa Arvidson

Utveckla möten med samtida konst
Av Åsa Arvidson

Utveckla möten med samtida konst
Av Åsa Arvidson

Utveckla möten med samtida konst
Av Åsa Arvidson

Utveckla möten med samtida konst
Av Åsa Arvidson

Utveckla möten med samtida konst
Av Åsa Arvidson

Utveckla möten med samtida konst
Av Åsa Arvidson

Texter

Utveckla möten med samtida konst
Av Åsa Arvidson

Japanska konstnärliga uttryck som träsnitt, manga och ikebana är välkända i Sverige. Men hur många känner till den mindre etablerade konst som visas på otaliga små gallerier i Tokyo eller Osaka? För drygt tio år sedan bildade en grupp japanska konstnärer en förening – SJP – med syfte verka för konstnärligt utbyte med Sverige och ordna möten mellan yngre samtida konstnärer i Sverige och Japan. De japanska konstnärerna var intresserade av Sverige och tyckte sig se att det fanns många beröringspunkter mellan svenskar och japaner.

Gruppen, med namnet SJP (Sweden Japan Art Exchange Program), bildades med stöd av dåvarande pressrådet på svenska ambassaden Kaj Reinius och den första utställningen ägde rum i ambassadens utställningslokal 2000. 2002 efterträdde jag Kaj Reinius och fortsatte då samarbetet med SJP.

SJP ville verka för och utveckla möten mellan samtida konstnärer. De menade att det var viktigt för konstnärer från de båda länderna att träffas, utbyta erfarenheter, inspireras av varandra och bidra till ett aktivt kulturutbyte. Det viktiga var att initiativet kom från gräsrotsnivå, d.v.s. från konstnärerna själva, menade de. Bara då kan kontakterna bli varaktiga. Väletablerade konstnärer hade många möjligheter att ställa ut, nu ville man erbjuda möjligheter för vad de kallade ”emerging artists”.

Under de följande nio åren ordnade SJP årligen utställningar på såväl ambassaden i Tokyo som på andra platser i Japan. SJP arbetade med stor entusiasm och uthållighet och lyckades ordna lokaler och finansiering till utställningar, samtidigt som medlemsantalet i Japan växte. Till alla dessa utställningar inbjöds svenska konstnärer som ställde ut tillsammans med japanerna.

Tyvärr lyckades man inte på svensk sida bilda den systerorganisation som japanerna hoppats på. 2009 ombildades SJP till EAJAS (Emerging Art from Japan and Around Scandinavia) och man vidgade syftet med föreningen till att omfatta hela Skandinavien. Fortfarande vill man organisera utställningar i Japan och – förhoppningsvis – även i Skandinavien och fortsätta bygga på och bygga ut de konstnärliga kontakter man knutit.

Det är med stor glädje jag, åtta år efter att jag under min tid på ambassaden i Tokyo, först lärde känna dem, nu hälsar hela femton japanska konstnärer välkomna till Sverige. De arbetar i olika medier och det är spännande att Södertälje Konsthall nu ger en svensk publik en möjlighet att få en inblick i samtida japansk konst.

— Åsa Arvidson, pressråd Japanska ambassaden