Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Texter

Lokal flora: Julia Adzuki
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Julia Adzuki
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Julia Adzuki
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Julia Adzuki
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Julia Adzuki
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Julia Adzuki
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Julia Adzuki
Av Södertälje konsthall

Texter

Lokal flora: Julia Adzuki
Av Södertälje konsthall

Vad handlar ditt konstverk om?

Ur ett animistiskt perspektiv – med tanke på att alla varelser, inte bara synliga och mänskliga, har en själ – undrar jag var alla trädens själar tar vägen när en skog avverkas? Finns de fortfarande förkroppsligade i död ved, i pappersmassa, i myriaden av saker vi människor tillverkar av träd? Eller flyr deras andar som flyktingar och söker säker hamn där de betraktas som mer än en fysisk resurs? Vad tar dessa träd-andar med sig? Livsmiljöer, mjuk mark och mossa, förmågan att skapa väder och hålla vatten… Kan vi kalla tillbaka dem?

Vad betyder den lokala floran för dig?

Jag flyttade nyligen till skogen och håller på att lära känna mina nya grannar; tall, gran, björk, mossor, lavar, blåbär, lingon, ljung och enbär. Vi har träffats förut, men nu är jag i relation med just dessa varelser varje dag. Min närvaro förändrar saker; där jag går, där jag kissar, förändrar deras tillväxt. Hur kan jag vara en allierad? Jag lämnar deras döda på marken för att skapa nytt liv, lyssna, ge medvetenhet och uppskattning. Detta är fröet till ((centrum för resonans)) en skogsstation för skulpturala, relationella, somatiska och ljudkonstpraktiker.

Om konstnären:
Född 1980 i Beechworth, Australien, bor och är verksam utanför Järna. Studerade vid Victorian College of the Arts, School of Arts i Tasmanien och är utbildad i koreografi och performance vid DOCH och Stockholms konstnärliga Högskola. Hon arbetar med transformativa processer inom visuell, relationell och performativ konst. 2009 startade hon SymbioLab tillsammans med Patrick Dallard, ett mobilt laboratorium för experimentell ekologi. Hon är också medlem i konstnärskollektivet Ljudtornet, som skapar och curerar ljudupplevelser i det gamla vattentornet i Gnesta.

Bild: Spirit Tree Walking
Offentligt konstverk för Mölnbo IP, producerad av SymbioLab, 2022
Uppdrag av Telge Fastigheter och Södertälje konsthall
Foto: Per-Arne Sträng