Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Texter

Lokal flora: Ebba Jordelius
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Ebba Jordelius
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Ebba Jordelius
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Ebba Jordelius
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Ebba Jordelius
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Ebba Jordelius
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Ebba Jordelius
Av Södertälje konsthall

Texter

Lokal flora: Ebba Jordelius
Av Södertälje konsthall

Vad handlar din konst om?

Utgångspunkten för målningarna Leende landskap är lusten och viljan till landskap med allt vad det innebär; att vilja kropp, ljus och färg. Att vilja fält, hav och berg. Landskapet bär historien, samtiden och framtiden. Och människans ständiga närvaro, beroende och spår, i miljö- och klimatkrisens tid alltför stor. Att arbeta med landskapsmåleri innebär att vara i rörelse och är ett handlingens arbete som är performativt. Jag hoppas att målningarna och landskapen ska öppna för dialog med besökarna. Leende.

Vad betyder den lokala floran och platsen för dig?

Den lokala platsen har stor betydelse måleriet. Jag utgår ofta från platser och objekt där jag befinner mig, till exempel träd, huskroppar eller gestalter. Driver ljuset, färgen, formen för att nå kroppslighet och närvaro i arbetet. Genom att måla och varsebli den lokala miljön blir jag del av platsen. Jag arbetar som biolog med klimatfrågor i Södertälje. Klimat- och samhällsengagemanget är en del av måleriet. Tillgången till olika kunskaper, språk och världar berikar. Konsten, måleriet och klimatfrågan är både lokala och globala platser.

Om konstnären:

Ebba Jordelius, född 1969 i Linköping. Verksam i Stockholm. Utbildad vid Stockholms konstnärliga högskola/Kungl. Konsthögskolan, Konstfack och Gerlesborgsskolan i Bohuslän. Magisterutbildning i biologi. Idé- och lärdomshistoria. Utställningar i urval: Gibca extended/Göteborgs internationella konstbiennal, Konstnärernas kollektivverkstad, Bohuslän, Galleri Molekyl, Malmö, Fullersta flygel, Huddinge, Galleri Kretsen, Södertälje, Konstforum, Norrköping, Sigtunastiftelsen, Konstnärshuset, Stockholm, Galleri Sander, Linköping. Representerad i Linköpings kommun,Region Östergötland, Norrköpings kommun/Norrköpings konstmuseum.