Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Texter

Lokal flora: Birger Svanteson
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Birger Svanteson
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Birger Svanteson
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Birger Svanteson
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Birger Svanteson
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Birger Svanteson
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Birger Svanteson
Av Södertälje konsthall

Texter

Lokal flora: Birger Svanteson
Av Södertälje konsthall

Vad handlar din konst om?

Jag väljer mina motiv. Jag fotograferar inte, jag söker mina spegelbilder med kameran som verktyg. På temat, träd – sand – vatten hittar jag symbolens, fantasins, rytmens, mystikens, lustens, förgängligheten och viljans kraft och inspiration. Där kan jag spegla mig i verkligheten. Jag finner berättelser med inre spänningar och motsättningar. Motiven finns i mellanrummen mellan hav och land, ett lekområde jag kan identifiera mig i och få insikter av. Jag vill undersöka symboliska betydelser i träd – sand – vatten. Det unika är platsen, som har egen identitet.

Vad betyder den lokala floran för dig?

Mystiken i det som inte går att förklara eller ta på lockar, gäckar och ligger där och väntar. Naturens andliga väntrum fyller mig med tystnad, förundran, överraskningar och häpnad. Kraften i rummen bland träden, närheten som jag går förbi. Jag vill fånga tystnaden och se mig om efter motiven. Blicken lyssnar på den inre rösten. De stora formaten skapar överraskningar och förundran, spänning och distans, de är förförande och kraftfulla. Abstraktionerna ska inge hänförelse, rytm, utstrålning, lust, mystik, makt, oro och ensamhet.

Om konstnären:

Född i Motala 1942. Verksam i Södertälje sedan 1967. 1969 reste han till Gotska Sandön första gången. Har sedan återvänt 74 gånger. Sedan 1990 har han gjort fyra fotoutställningar med tioårsintervaller och fyra fotoböcker om Gotska Sandön. Har arbetat som slöjdlärare och lärarutbildare på Stockholms universitet i 40 år. Autodidaktisk fotograf med kortkurser i fotografi.