Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Texter

Lokal flora: Åsa Elzén
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Åsa Elzén
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Åsa Elzén
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Åsa Elzén
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Åsa Elzén
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Åsa Elzén
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Åsa Elzén
Av Södertälje konsthall

Texter

Lokal flora: Åsa Elzén
Av Södertälje konsthall

Vad handlar ditt konstverk om?

Jag visar delar ur Fogelstadgruppen och jord som utforskar arvet efter queerfeministiska Fogelstadgruppen bildad 1921 i Sörmland. I ett växande och genreöverskridande projekt, där gränserna mellan historiskt material och nya verk ofta är flytande, utforskar jag gruppens fred-med-jorden-praktik, med utgångspunkt i konstnärers och konstnärliga processers delaktighet i historieskrivningen. I arbetet spelar trädan en viktig roll både som metod och metafor. Att lägga mark i träda innebär att under en period låta den vila från mänsklig produktion, för att motverka utarmning av jorden.

Vad betyder den lokala floran för dig?

För mig innebär den lokala floran främst betingelserna för platsen jag bor och arbetar på, ett gammalt torp i Näshulta. Där odlar vi grönsaker och försöker vårda de gamla fruktträden och bärbuskarna som har funnits där långt innan jag föddes. Vi har egen brunn och jag tänker mycket på hur den sköra livsmiljön vi är så beroende av påverkas av till exempel utsläpp och skogsavverkningar i närheten. Vår trädgård är medvetet ganska stökig och jag försöker se till att ha mycket död ved och rishögar liggandes för att skapa boplatser åt andra.

Om konstnären:

Född 1972 i Visby. Bor och verkar i Näshulta, Sörmland. Utbildad på NCAD, Dublin, Kungl. Konsthögskolan, Stockholm och Whitney ISP, NYC. Bland annat samarbetar Åsa med Malin Arnell Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap. Just nu visas deras arbete i utställningen 8 grader/Samtida konst om skogen på Bildmuseet, Umeå.

Bildtexter:
Avskrift av en Träda, 2019
applikationsteknik, återvunnen textil 470 x 600 cm. Avskrift av En Träda, gobeläng, ull, lin, 1919–1920, av Elisabeth Tamm på Fogelstad som fick idéen, av Maja och Amelie Fjaestad som vävde. (Installationsvy GIBCA 2019)

Avskrift av en Träda, 2019
applikationsteknik, återvunnen textil 470 x 600 cm. Avskrift av En Träda, gobeläng, ull, lin, 1919–1920, av Elisabeth Tamm på Fogelstad som fick idéen, av Maja och Amelie Fjaestad som vävde. (detalj)