Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Texter

Lokal flora: Annika Lindfors
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Annika Lindfors
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Annika Lindfors
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Annika Lindfors
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Annika Lindfors
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Annika Lindfors
Av Södertälje konsthall

Lokal flora: Annika Lindfors
Av Södertälje konsthall

Texter

Lokal flora: Annika Lindfors
Av Södertälje konsthall

Vad handlar din konst om?

Mina bilder handlar om min upplevelse av landskapet som ursprung, tid och närvaro. Ursprunget är det som är gemensamt, hur något växer och förändras över tid. Närvaron är både min egen som betraktare, och den faktiska närvaron av liv, och hur det uttrycker sig. Man kan se tiden som passerat i en gammal björkstam, en ögonblicksbild av landskapet efter ett långvarigt regn, eller grenverkens struktur och växande. En ständig förvandling i allt levande. Naturen är verklig, kanske vardaglig, och samtidigt undflyende och onåbar.

Vad betyder den lokala floran för dig?

Den lokala miljön betyder allt för mina bilder. Det är just detta landskap som jag vistas i, och det är här jag undersöker mitt närområde, avbildar träd, grenverk, blad, åkrar, vattendrag, vattenspeglingar och himlar. Livet just på denna plats, och hur det uttrycker sig i ett större perspektiv. Genom att röra mig i landskapet där jag bor upptäcker jag tillfälliga och återkommande intryck av platser som blir nya bildupplevelser. De skiftar mellan årstider, olika tider på dagen, i skugga eller sol. Platsens spiritualitet har en egen röst som jag försöker lyssna till.

Om konstnären:
Annika Lindfors är född 1959 i Katrineholm. Bor och arbetar i Mölnbo. Utbildad vid Grafikskolan i Stockholm, och har en högskoleexamen i bland annat historia och konstvetenskap. Aktuell med utställningen Jordspegel vid Stallbacken Kultur i Sollentuna sommaren 2024 och med teckningar i tidningen Hjärnstorm, maj 2024. Visats tidigare i Karlshamns Konsthall, Dana L Wiley Gallery, Dayton, USA, Karlskoga Konsthall, Liljevalchs Vårsalong, Dalslands Konstmuseum och Aguelimuséet i Sala. Representerad bland annat i Region Stockholm, Region Dalarna och Region Östergötland och Apotekets Konstförening.

Bild: Tiden som passerar, blyerts på papper.