Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Texter

Intervju Olof Sandahl
Av Södertälje konsthall

Intervju Olof Sandahl
Av Södertälje konsthall

Intervju Olof Sandahl
Av Södertälje konsthall

Intervju Olof Sandahl
Av Södertälje konsthall

Intervju Olof Sandahl
Av Södertälje konsthall

Intervju Olof Sandahl
Av Södertälje konsthall

Intervju Olof Sandahl
Av Södertälje konsthall

Texter

Intervju Olof Sandahl
Av Södertälje konsthall

Till utställningen Internationella motståndsmuseet 1978 – 2020 har Södertälje konsthall intervjuat de deltagande konstnärerna kring deras relation till Chile. Olof Sandahl var med i originaluppsättningen av Det internationella motståndsmuseet.

1. Vad är din relation eller dina associationer till Internationella motståndsmuseet?

De bilder i form av linoleumsnitt som jag under åren 1973 och framåt producerade, präglades starkt av makt och motstånd. I Chile och på andra håll i världen. 1973 skar jag ett av mina större linosnitt samt ett antal mindre, som visade min avsky mot kuppen i Chile och dess konsekvenser i form av folkförföljelse och tortyr. Att jag blev inbjuden att deltaga i utställningen här på konsthallen i Södertälje kändes därför väl motiverat.

2. Kan du beskriva din relation till Chiles historia – kuppen, diktaturen och dess gensvar i världen?

Min relation till Chiles historia bygger i stort på händelserna under och efter militärkuppen. Under mina år som grafiklärare har jag lärt känna många av de chilenska konstnärerna som på olika vägar sökte sig till vårt land efter kuppen. Jag hade förmånen att få visa mina bilder runt om i Latinamerika och Europa, och känner att många av de grafiska bilderna men också teckningar fortfarande har stor aktualitet.

3. Hur ser du på solidaritet som begrepp och praktik idag?

Jag har svårt att förstå hur begreppet solidaritet skulle kunna svikta eller förminskas som världen runt om oss ser ut idag.

Olof Sandahl är född i Värmland 1938, bosatt i Södertälje. Han är grafiker, målare och konstpedagog. Han är utbildad vid Slöjdföreningens skola i Göteborg och vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Sandahl var ansvarig för uppbyggnaden av Grafikens Hus grafikverkstad och är föreståndare för Södertälje Konstnärskrets grafikverkstad.