Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Texter

Intervju Henrik Andersson
Av Södertälje konsthall

Intervju Henrik Andersson
Av Södertälje konsthall

Intervju Henrik Andersson
Av Södertälje konsthall

Intervju Henrik Andersson
Av Södertälje konsthall

Intervju Henrik Andersson
Av Södertälje konsthall

Intervju Henrik Andersson
Av Södertälje konsthall

Intervju Henrik Andersson
Av Södertälje konsthall

Texter

Intervju Henrik Andersson
Av Södertälje konsthall

Internationella motståndsmuseet inspirerar. Främst för att det använder museologin som politiskt instrument. Att skapa ett museum över det som sker samtidigt är omöjligt, men när det som sker är orättfärdigt blir det kanske helt nödvändigt att arkivera och framvisa skeendet genom en historisk horisont. – Henrik Andersson

So Much Worse

”1976 får den amerikanske ekonomen Milton Friedman Riksbankens pris till Alfred Nobels minne. Han får priset för vad man menar är viktiga bidrag till kunskapen om ekonomi, men han är också kontroversiell. Hans idéer användes av Chiles diktator Augusto Pinochet för att reformera diktaturens ekonomi och Milton Friedman samarbetade nära regimen i Chile och träffade själv Pinochet. Inför prisutdelningen på Konserthuset i Stockholm samlades chilegrupperna för att protestera och i samband med ceremonin tog en aktivist sig in i salen och avbröt tillställningen med slagord. Andersson tar utgångspunkt i Arbetarrörelsens arkiv där mycket material från chilegrupperna finns bevarat samt Riksbankens egna arkiv och genom ett bild-ljudmontage försöker han suggerera omedvetna betydelser och meningar från händelsen 1976.

Milton Friedmans idéer om ekonomi har varit bland de mest inflytelserika och har påverkat ekonomin på en global nivå. Allt från privatiseringar av samhällets vinster, avregleringar av marknader, nedrustning av offentlig välfärd till ”naturlig arbetslöshet” kan tillskrivas honom. Andersson hanterar händelsen som det vore en kapitalismens ur-scen i vilken nervösa skratt, harklingar och ursäkter får representera det omedvetna i fallstudien. Vad anade man skulle ske i framtiden 1976?”

Text om verket So Much Worse som visas i Internationella motståndsmuseet 1978 – 2020.

Henrik Andersson är född i Göteborg 1973 och baserad i Stockholm. Han är konstnär, skribent och curator. Han arbetar med dokument och arkiv som material och använder montaget som metod och i hans praktik står det historiska narrativet och psykosociala representationer ofta i centrum.  Andersson arbetar som lektor i konst på Konstfack i Stockholm.