Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Texter

Santiago Mostyn Dream One
Av Joanna Sandell

Santiago Mostyn Dream One
Av Joanna Sandell

Santiago Mostyn Dream One
Av Joanna Sandell

Santiago Mostyn Dream One
Av Joanna Sandell

Santiago Mostyn Dream One
Av Joanna Sandell

Santiago Mostyn Dream One
Av Joanna Sandell

Santiago Mostyn Dream One
Av Joanna Sandell

Texter

Santiago Mostyn Dream One
Av Joanna Sandell

“Du saknar läskunnighet såsom löven saknar läskunnighet – för de läser inte, de är där för att läsas; och om de läses med stor noggrannhet skapar de sin egen litteratur.”

Orden är poeten Derek Walcotts och kommer från det manuskript som är stommen till konstnären Santiago Mostyns senaste installation, skapad för Södertälje konsthall. I den centralt placerade videon möter konstnären digitala och iscensatta versioner av Derek Walcott kort innan hans död. Poeten berättar en saga om en ”douenne”, ett väsen i barnstorlek från Trinidad som är känd för sin förmåga att lura med sig barn in i skogen.

Som konstnär är Santiago Mostyn skicklig på att ladda en berättelse med politisk sprängkraft genom ett associativt, musikaliskt berättande. Också i installationen Dream One finns en djup politisk och etisk dimension som berör frågor om rotlöshet, hem och hemlighet. Bild laddas med språk och språk laddas med bild och berättande. Som installation betraktad utforskar konstnären både materialitet och metod, han använder sig av avancerad teknik samtidigt som vi också tar del av en av våra äldsta tekniker för upplevelser – drömmen. Drömsekvenser blandas med olika ljudkällor, en åskstorm skapad av handklappningar strömmar genom högtalarna som monterats i paranötter, frukten av det träd som växer bland annat i Trinidad. Det ljud- och bildlandskap som besökaren tar del bebos av två huvudkaraktärer. Den äldre karaktären är den redan nämnda poeten Derek Walcott, den andra är en ung pojke från Arawak-stammen. Han talar lokono, ett språk som sägs vara det språk som urfolk i Sydamerika talade då européerna först anlände.  Idag finns bara ett fåtal personer som talar lokono.

Många har bidragit till Dream One, bland dem finns musiker, skådespelare och författare. En av dem är skådespelaren Richard Sseruwagi, en annan är reggaemusikern Eek-A-Mouse. Skådespelaren Katarina Strandmark är en av dem som lånat ut sin röst i installationen, hon är dotter till Erik Strandmark, en svensk skådespelare som omkom i en flygkrasch i Trinidad år 1963.

I Dream One överbryggar konsten både tid, ja till och med döden själv. Samtidigt vill installationen inte ge enkla svar. Besökaren bjuds in till en resa som tar sig genom historiens smärtsamma och svåra girningar, vi reser genom ett landskap som byggts upp genom muntligt berättade, visuella konstruktioner och ett ljud som är närvarande rent fysiskt genom de många högtalarna. På många vis handlar det om att ta sig an installationen med alla sinnen, att lyssna djupt och ge sig själv tid att begrunda. Genom en exakt och känslig curatering av drömmar, litteratur och relationer förändrar Santiago Mostyn konsthallsrummet till ett örike som vill nå till andra världar.

I Dream One blir konsthallsrummet en strand, men också en plats för lyssnande.

Text av: Joanna Sandell, chef Södertälje konsthall

Citat ur Derek Walcott’s essä
The Antilles: Fragments of Epic Memory, översättning Södertälje konsthall

Tack till:
Skådespelare: Ripton Hylton, Richard Sseruwagi, Katarina Strandmark
Röster: Leander Vermaning, Diego Vermaning, Raymond Edwards Filmproduktion: Marcus Harrling (DoP), Ted Malmros, Jens Masimov, William Rickman

Ljud: Julia Giertz, William Rickman
Text och berättelse:  Gérard Besson, Patrice Lawrence, Santiago Mostyn, V.S. Naipaul, Derek Walcott
Animation: Esther Ericsson, Jens Evaldsson,
Lokono tal: Konrad Rybka

Särskilt tack: Miguel Browne, Christopher Cozier, Leroy Clarke,  Simon Ferner, Boscoe Holder, Susanna Jablonski, Joanna Sandell,  Shari Strandmark

Foto: Jean-Baptiste Béranger