Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Offentlig konst

2022

Spirit Tree Walking
Av Julia Adzuki,

Spirit Tree Walking
Av Julia Adzuki,

Spirit Tree Walking
Av Julia Adzuki,

Spirit Tree Walking
Av Julia Adzuki,

Spirit Tree Walking
Av Julia Adzuki,

Spirit Tree Walking
Av Julia Adzuki,

Spirit Tree Walking
Av Julia Adzuki,

Offentlig konst

2022

Spirit Tree Walking
Av Julia Adzuki,

Material: bränt björk trä och rostfritt stål
2022

Placering: Vid Mölnboskogens aktivitetshall.

Vart tar de fallna trädens själar vägen?
För inte så länge sedan var denna plats en skog.
En skog och våtmark med grön sköldmossa – fridlyst –
som stoppade bygget av sporthallen i ett helt år.

Den uppryckta skogen har tagit formen av en gestalt.
Vad vill Spirit Tree Walking?
Söker den sitt försvunna hem? Undrar den vad vi människor håller på med? Kanske den till och med reser sig upp i protest! Vart tar de fallna trädens själar vägen?

Andas vi in dem genom luften, eller finns de kvar i död ved
och i alla ting av trä som vi rör vid varje dag?
Bara du kommer att veta,
en dag, om våtmarken och den gröna sköldmossan har återvänt.

Text: Julia Adzuki

Spirit Tree Walking
av Julia Adzuki, producerad av SymbioLab