Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Offentlig konst

Solspann 51 år
Av Wladyslaw Hasior,

Solspann 51 år
Av Wladyslaw Hasior,

Solspann 51 år
Av Wladyslaw Hasior,

Solspann 51 år
Av Wladyslaw Hasior,

Solspann 51 år
Av Wladyslaw Hasior,

Solspann 51 år
Av Wladyslaw Hasior,

Solspann 51 år
Av Wladyslaw Hasior,

Offentlig konst

Solspann 51 år
Av Wladyslaw Hasior,

Vi firar Solspann! Skulpturgruppen av Wladyslaw Hasior!
Lördag 21 oktober kl 17.00 samling i stadsparken

Roger Sellberg hälsar välkommen. Kören Solspann och tal av konstnären Göran Pettersson. Delta i fackeltåget och illumineringen av ”Hasiors hästar”. Ukrainian-Polish Orchestra spelar vid hästarna, där vi samlas för att invänta skymningen. Alla hjärtligt välkomna.