Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Offentlig konst

1978

Skogen
Av Lenny Clarhäll,

Skogen
Av Lenny Clarhäll,

Skogen
Av Lenny Clarhäll,

Skogen
Av Lenny Clarhäll,

Skogen
Av Lenny Clarhäll,

Skogen
Av Lenny Clarhäll,

Skogen
Av Lenny Clarhäll,

Offentlig konst

1978

Skogen
Av Lenny Clarhäll,

Träskulptur

Skogen av Lenny Clarhäll var specialbeställt för det nya stadsbiblioteket som invigdes 1978 i Lunagallerian. Inför ombyggnaden av biblioteket 2005 plockades det ner eftersom det inte längre fick plats. Sedan nedtagandet har kommunen undersökt olika möjligheter till placering. Nu invigs en omarbetad version av konstverket, anpassat efter Stadshuset, på en plats där många Södertäljebor får ta del av det.

Lenny Clarhäll:

”Jag är född mitt i en skog och det har präglat mig, jag har burit ursprunget med mig genom livet.”

Jag erinrade mig dessa rader av Vilhelm Moberg när jag fick uppdraget att utföra en konstnärlig gestaltning för Södertäljes nya stadsbibliotek i Luna. Jag hade samma erfarenheter från barndomen och var klar över att skogen bär i sig ursprunget till vår kultur och överlevnad.

Det har gått 40 år sedan skulpturen Skogen första gången invigdes. Efter ombyggnader av biblioteket blev Skogen nedmonterad. Efter många år med sökande efter en ny placering blev det nu möjligt, efter en del ändringar, att återställa Skogen i en offentlig miljö. I Stadshusets stora entréhall har verket fått en ny dignitet med en magnifik placering.