Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Offentlig konst

2021

Riktlinjer för offentlig konst
Av Södertälje kommun,

Riktlinjer för offentlig konst
Av Södertälje kommun,

Riktlinjer för offentlig konst
Av Södertälje kommun,

Riktlinjer för offentlig konst
Av Södertälje kommun,

Riktlinjer för offentlig konst
Av Södertälje kommun,

Riktlinjer för offentlig konst
Av Södertälje kommun,

Riktlinjer för offentlig konst
Av Södertälje kommun,

Offentlig konst

2021

Riktlinjer för offentlig konst
Av Södertälje kommun,

Södertälje kommun har tagit fram riktlinjer för hur arbetet med offentlig konst går till.

Finns att ladda ner, (dubbelklicka) här: