Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Offentlig konst

Opacitet (för Édouard Glissant)
Av Birger Lipinski, Laercio Redondo,

Opacitet (för Édouard Glissant)
Av Birger Lipinski, Laercio Redondo,

Opacitet (för Édouard Glissant)
Av Birger Lipinski, Laercio Redondo,

Opacitet (för Édouard Glissant)
Av Birger Lipinski, Laercio Redondo,

Opacitet (för Édouard Glissant)
Av Birger Lipinski, Laercio Redondo,

Opacitet (för Édouard Glissant)
Av Birger Lipinski, Laercio Redondo,

Opacitet (för Édouard Glissant)
Av Birger Lipinski, Laercio Redondo,

Offentlig konst

Opacitet (för Édouard Glissant)
Av Birger Lipinski, Laercio Redondo,

Välkommen att gå på ett verk av konstnärsduon Birger Lipinski och Laercio Redondo. Den konstnärliga gestaltningen Opacitet (för Édouard Glissant) är Södertälje konsthalls nya golv. Den gamla parketten har ersatts med ett stort konstverk av konstnärsduon Birger Lipinski och Laercio Redondo. Mönsterinspirationen till Södertälje konsthalls golv har hämtats från korgflätning som gjorts av ursprungsbefolkningar på de amerikanska kontinenterna genom årtusendena. Historiskt sett har handlingen att fläta varit ett betydelsefullt substitut för skrivandet i många kulturer. En förstärkning av det talade ordet. Utöver den dekorativa funktionen har flätningen fyllt ceremoniella och praktiska behov samtidigt som mönstret burit fram kunskap, myter och visioner generationer emellan. Över årtusenden har dessa konstverk förmedlat betydelsen av integrationen mellan konst och liv.

Inspiration till golvet kommer också från den karibiske filosofen och poeten Édouard Glissant, som i sin text Poetics of relation uppehåller rätten till opacitet, i motsats till den strävan efter genomsiktlighet och en fullständig kommunicerbarhet som är typisk för västerländsk rationalitet. Det är det enda sättet, hävdar han, som olikheter kan samexistera: i förhandling, genom en ömsesidig ansträngning i att lyssna och översätta. Boken The Phantom Collection I boken The Phantom Collection finns en text på engelska av konsthistorikern Cecilia Fajarda-Hill. Texten presenterar utställningen The simplest thing is the hardest to do (Mies van der Rohe Pavilion, Barcelona 2020). I texten lyfter Fajardo-Hill konstnärens handling i relation till den modernistiska paviljong- ens förbisedda förflutna. Daniel Jablonski, forskare och konstnär beskriver i sin text Redondos och Lipinskis fleråriga samarbete och konstnärskap i överlappningen mellan konst och arkitektur och fördjupar sig samtidigt i utställningen The Phantom Collection, som också gett boken sitt namn.

Foto: Jean-Baptiste Béranger