Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Offentlig konst

1957

Morgonbad
Av Stig Blomberg,

Morgonbad
Av Stig Blomberg,

Morgonbad
Av Stig Blomberg,

Morgonbad
Av Stig Blomberg,

Morgonbad
Av Stig Blomberg,

Morgonbad
Av Stig Blomberg,

Morgonbad
Av Stig Blomberg,

Offentlig konst

1957

Morgonbad
Av Stig Blomberg,

Turingelunden, fontän med damm

Stig Blomberg föddes 1901 i Linköping och arbetade huvudsakligen som skulptör och tecknare. Stig Blomberg studerade hos Teodor Lundberg och Carl Milles. 1951 blev han professor vid Konstakademien.

”Morgonbad” som finns i Turingelunden avtäcktes 1957. Parkanläggningen projekterades i samarbete med arkitekt Fritz Voigt och professor Stig Blomberg.