Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Offentlig konst

1957

Morgonbad
Av Stig Blomberg,

Morgonbad
Av Stig Blomberg,

Morgonbad
Av Stig Blomberg,

Morgonbad
Av Stig Blomberg,

Morgonbad
Av Stig Blomberg,

Morgonbad
Av Stig Blomberg,

Morgonbad
Av Stig Blomberg,

Offentlig konst

1957

Morgonbad
Av Stig Blomberg,

Turingelunden, fontän med damm

Stig Blomberg föddes 1901 i Linköping och arbetade huvudsakligen som skulptör och tecknare. Stig Blomberg studerade hos Teodor Lundberg och Carl Milles. 1951 blev han professor vid Konstakademien.

”Morgonbad” som finns i Turingelunden avtäcktes 1957. Parkanläggningen projekterades i samarbete med arkitekt Fritz Voigt och professor Stig Blomberg.

STIG BLOMBERG, föddes 1901 i Linköping och arbetade huvudsakligen som skulp­tör och tecknare. Stig Blomberg studerade hos Teodor Lundberg och Carl M1l­les. Han företog studieresor i Tyskland, Italien, USA och Frankrike. Under sin tid i Paris bedrev han studier vid Maison Watteau i Paris. 1928-1929 dekore­rade han prins Wilhelms villa i Eze. 1923 erhöll Stig Blomberg Kungl. medaljen som utdelas av Konstakademien. 1951 blev han professor vid Konstakademien. Han har utfört ”Minnen på isen”, en relief i Stockholms stadshus. Ungdomar i rörelse var ofta hans motiv som ”De badande barnen ” som återfinns i Göte­borgs konstmuseum. Av större offentliga arbeten kan nämnas räcket i Centralhallen, Stockholms Central och fontänen på Stortorget i Malmö.

”Morgonbad” som vi återfinner i Turingelunden avtäcktes 1957 i samband med att parkanläggningen var klar för invigning. Den inre delen av parkanläggningen dvs murarna, sittplatsen och dammen projekterades av parkavdelningen i sam­arbete med arkitekt Fritz Voigt och professor Stig Blomberg. Sedan dess har rabatternas utformning och delar av dammen ändrats något men i stort sett är parken sig lik. När skulpturen hämtades i Bergmans Konstgjuteri i Stockholm berättade Stig Blom berg att den som skulle placeras i Södertälje, fanns i tre exemplar, ett i Kortedala Göteborg och ett i Ystad framför Ystads Konstmuseum.

Morgonbad

Foto: Morgonbad i höst, vår och sommarskrud. Fotograf: Södertälje konsthall.

Efter att ha sett alla tre platserna måste jag medge att om vetskapen icke fanns så känner man inte igen skulpturerna direkt. Omgivningen och inplaceringen har stor betydelse för upplevelsen av skulpturen. Apropå upplevelser var invigningen 1957 en stor tilldragelse. Det var första gången sedan 1909 som en offentlig skulptur avtäcktes i Södertälje. Mycket folk hade samlats för att åhöra musik och invigningstal. Eftersom skulpturen står på en sockel i dammen hade en provisorisk ”brygga” lagts ut. Stadsträdgårdsmästaren hade fått i uppdrag att gå ut och dra av täckelset när så anbefalldes. Senare ville Carl­Erik Johansson, riksdagsman och skolstyrelseordförande, ta bort ”bryggan” och så nära att plumsa i inför publik har ingen Södertäljebo varit varken förr eller senare.

Text ur boken Skulptur i Södertälje av Göran Gelotte och Jan Lindqvist

Invigningen i juni 1957
Fr. v. Robert Anberg, Stig Blomberg, Jan Lindqvist, Ture Holmberg och ”modellen”
Jan Lindaqvist drar av täckelsen från en provisorisk brygga.Foto: Privat samling

 

Morgonbad

Foto: Johan Fowelin.