Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Offentlig konst

Kyssen, Blå flöjten och Gryningen
Av Sven H Johansson,

Kyssen, Blå flöjten och Gryningen
Av Sven H Johansson,

Kyssen, Blå flöjten och Gryningen
Av Sven H Johansson,

Kyssen, Blå flöjten och Gryningen
Av Sven H Johansson,

Kyssen, Blå flöjten och Gryningen
Av Sven H Johansson,

Kyssen, Blå flöjten och Gryningen
Av Sven H Johansson,

Kyssen, Blå flöjten och Gryningen
Av Sven H Johansson,

Offentlig konst

Kyssen, Blå flöjten och Gryningen
Av Sven H Johansson,

Muralmålning under Turingegatan.
Muralmålning

Möjligheten att för konstnärlig artikulering av gatumiljöer använda prefabricerat standardmaterial har tagits val till vara av Sven H. JOHANSSON i fyra gångtunnlar under Oxbacksleden och Turingegatan, där han använt de färgade kakelplattorna som mosaikbitar och brutit det standardiserade rutmönstret genom att spränga in kontrasterande färgplan och figurationer. Bildelementen har med nödvändighet blivit mer geometriskt organiserade och koloristiskt torrare an vad vi är vana vid i konstnärens annars organiskt böljande och färgrika stafflikonst. Sven H. Johans on har dock till väsentliga delar förblivit sig själv trogen, och vi kan dechiffrera de i rutmönstret bundna varelserna, hämtade ur hans säregna privata mytologi och sagovärld.

De fyra gångtunnlarna kommer att döpas efter huvudmotivet på respektive flankerande kakelväggar: ”KYSSEN”, ”BLÅ FLÖJTEN” och ”GRYNINGEN”.

Text från 1973. Information/Perception/Reflexion.
Utställning om den offentliga konsten i Södertälje.