Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Offentlig konst

Handledare
Av aghili/karlsson,

Handledare
Av aghili/karlsson,

Handledare
Av aghili/karlsson,

Handledare
Av aghili/karlsson,

Handledare
Av aghili/karlsson,

Handledare
Av aghili/karlsson,

Handledare
Av aghili/karlsson,

Offentlig konst

Handledare
Av aghili/karlsson,

”Handledare” av aghili/karlsson (Nasim Aghili och Björn Karlsson)

Handledare är ett skulpturalt räcke. Genom att lägga handen, blicken eller ryggen mot körsbärsträdets oregelbundna form och följa den inristade textens struktur, görs både en återkommande ritual och ett avbrott i vardagen. Verket i naturmaterialen trä och sten är flerspråkigt i både text och materialval. ”jag minns händernas frihet, hjärtats doft”