Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Offentlig konst

1909

Pojken med snäckan
Av Gustaf Ivar Cederwall,

Pojken med snäckan
Av Gustaf Ivar Cederwall,

Pojken med snäckan
Av Gustaf Ivar Cederwall,

Pojken med snäckan
Av Gustaf Ivar Cederwall,

Pojken med snäckan
Av Gustaf Ivar Cederwall,

Pojken med snäckan
Av Gustaf Ivar Cederwall,

Pojken med snäckan
Av Gustaf Ivar Cederwall,

Offentlig konst

1909

Pojken med snäckan
Av Gustaf Ivar Cederwall,

Stenskulptur

Skulpturen Gossen med snäckan donerades 1909 till Södertälje stad av grosshandlaren Thure Gustafsson. Den finns att se på Saltsjöplan. Skulpturen kom i folkmun att kallas för Gustafssons pojke.