Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Offentlig konst

1909

Gossen med snäckan
Av Gustaf Ivar Cederwall,

Gossen med snäckan
Av Gustaf Ivar Cederwall,

Gossen med snäckan
Av Gustaf Ivar Cederwall,

Gossen med snäckan
Av Gustaf Ivar Cederwall,

Gossen med snäckan
Av Gustaf Ivar Cederwall,

Gossen med snäckan
Av Gustaf Ivar Cederwall,

Gossen med snäckan
Av Gustaf Ivar Cederwall,

Offentlig konst

1909

Gossen med snäckan
Av Gustaf Ivar Cederwall,

Skulpturen Gossen med snäckan donerades 1909 till Södertälje stad av grosshandlaren Thure Gustafsson. Den finns att se på Saltsjöplan. Skulpturen kom i folkmun att kallas för Gustafssons pojke.

Gustaf IVAR CEDERWALL (1863-1928) var född i Stockholm där han även avled. Han var en habil skulptör med en god figurgestaltning. Cederwall är mest känd för kandelabrarna utanför Operan i Stockholm. Han var 46 år då skulpturen ”Gossen med snäckan” tillkom, ett verk i klar jugendstil. Cederwall har sannolikt fått sin inspiration från den kände skulptören Per Hasselberg.

Skulpturen ”Gossen med snäckan” donerades 1909 till Södertälje stad av grosshandlaren Thure Gustafsson. Statyn i sin fontän placerades vid midsommartid samma år i den trekantiga, öppna platsen öster om Stadshotellet. Grosshandlare Gustafsson var ordförande i drätselkammaren och en framgångsrik tobaks och grosshandlare. Han lät 1907 uppföra ett pampigt bostadshus med adress Järnagatan 10.

Gustafsson och systrarna Werming, som hade ett hus på Saltsjögatan 5, ville inte att deras hus skulle skymmas av andra byggnader. Av den anledningen skänkte de tillsammans den trekantiga tomten mitt för Järna gatan 10 till staden. I drätselkammarens protokoll från den 19 april 1909 kan man läsa: ” …(Gustafsson) hade för afsikt att till staden såsom gåfva öfverlämna en dekorativ fontän för prydande av den blifvande planteringen i vinkeln mellan Järna- och Saltsjögatorna. Herr Gustafsson företedde en af bildhuggaren G. I. Cederwall i Stockholm modellerad skiss till hufvudgrupp för ifrågavarande fontän”. Drätselkammaren uttalade sitt tack för den storslagna gåvan och skickade över ärendet till stadsfullmäktige.

Med skissen följde ett intyg från skulptörerna Sven Andersson och Carl Andersson som intygade att Cederwall ” … på ett synnerligen tilltalande och lyckat sätt löst sin uppgift. Figuren är särdeles vackert och konstnärligt utförd och arrangemanget i sin helhet väl komponerat”. Skulpturen och fontänen kom på plats dagarna efter midsommar 1909. Gruppen omgavs av välskötta växter och fontänens strålar gav liv och lyster. I samband med omdaningen av området 1983, flyttades statyn och fontänen ett kort stycke åt norr och hela torgytan stensattes. De vackra växterna försvann och fontänens strålar sinade.

Text ur boken: Skulptur i Södertälje av Göran Gelotte och Jan Lindqvist.