Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Offentlig konst

Fynden i Solhem
Av Annika Petersson, Ida Rödén,

Fynden i Solhem
Av Annika Petersson, Ida Rödén,

Fynden i Solhem
Av Annika Petersson, Ida Rödén,

Fynden i Solhem
Av Annika Petersson, Ida Rödén,

Fynden i Solhem
Av Annika Petersson, Ida Rödén,

Fynden i Solhem
Av Annika Petersson, Ida Rödén,

Fynden i Solhem
Av Annika Petersson, Ida Rödén,

Offentlig konst

Fynden i Solhem
Av Annika Petersson, Ida Rödén,

Fynden i Solhem utgår Annika Petersson och Ida Rödén från en utgrävningsplats i Södertälje där märkliga fossil blottlagts, vilka skulle kunna tillhöra ett bergtroll. Under 2022 förverkligades utgrävningsplatsen genom ett gestaltningsuppdrag vid den nybyggda förskolan Solhem i Glasberga. Konstnärerna har valt att skapa en miljö där den tidigare okända amatörpaleontologen S sökande efter fossil visas. S tros ha levt hos familjen som på 1700-talet bodde på Glasberga gård.

Solhems förskola, Fina Svenséns Gata 29.