Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Offentlig konst

1962

Celsius
Av Arne Jones,

Celsius
Av Arne Jones,

Celsius
Av Arne Jones,

Celsius
Av Arne Jones,

Celsius
Av Arne Jones,

Celsius
Av Arne Jones,

Celsius
Av Arne Jones,

Offentlig konst

1962

Celsius
Av Arne Jones,

skulptur

ARNE JONES (F.1914, Borgsjö -1976. Sollentuna) var skulptör och professor vid Konsthögskolan åren 1961 – 1971. Jones började sin bara som stenhuggare men hade ambitioner med ett eget konstnärskap och studerade skulptur för pro­fessor Eric Grate. Jones blev den ledande skulptören i gruppen 1947 års män. Till en början var hans skapelser starkt abstrakta men övergick senare till en mera halv-abstakt, surrealistisk form. Många av hans senare verk kännetecknas av det lyriskt mångtydiga och organiskt uppåtsträvande.

Skulpturen ”Celsus” kom på plats 1962 efter en rekommendation av arkitekten för Blombackaskolan, Åke Lindqvist. Professor Jones kontaktades och blev inspirerad till den höga betongobelisken. Flera betraktare anser den så bra att den borde stå på Moderna museet. ”Celsus” har en form med rik variation. Den får nytt liv beroende på från vilket håll den betraktas. Formvirkets avtryck finns medvetet kvar och ger en ribbeffekt som är typisk för Jones. Betongskulpturen har nu stått i nära fyrtio år och uthärdat flera generationer elever utan någon större åverkan eller kompletterande klotter. Troligen inger den stabila konstruktionen en viss respekt. Som många kända verk har den även fått sina smeknamn och den kallas omväxlande ”blompinnen” eller ”tandpeta­ren”. Men den har blivit ett minne för de flesta elever och förhoppningsvis gett dem en konstnärlig upplevelse. Den grupp inom dåvarande skolstyre/sen som köpte ”Celsus” kan känna sig nöjd och stolt.