Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Offentlig konst

1964

Borgmästar Munte
Av Karl Hultström,

Borgmästar Munte
Av Karl Hultström,

Borgmästar Munte
Av Karl Hultström,

Borgmästar Munte
Av Karl Hultström,

Borgmästar Munte
Av Karl Hultström,

Borgmästar Munte
Av Karl Hultström,

Borgmästar Munte
Av Karl Hultström,

Offentlig konst

1964

Borgmästar Munte
Av Karl Hultström,

Stenskulptur

Karl Hultströms skulptur Borgmästar Munte finns vid Sveaplan. Skulpturen är utförd i röd granit. Skulpturen ingick i Telgebostäders satsning på utsmyckning av sina bostadsområden och invigdes i september 1964.

Karl Hultström (1884–1973) började sin yrkesverksamma bana som journalist, men utbildade sig till skulptör. Under många år utförde han reliefförlagorna till Socialdemokratiska arbetarpartiets första maj-märken.