Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Offentlig konst

2020

Betongmöten
Av Siri Tolander,

Betongmöten
Av Siri Tolander,

Betongmöten
Av Siri Tolander,

Betongmöten
Av Siri Tolander,

Betongmöten
Av Siri Tolander,

Betongmöten
Av Siri Tolander,

Betongmöten
Av Siri Tolander,

Offentlig konst

2020

Betongmöten
Av Siri Tolander,

Jag har fokuserat på platserna utanför Södertäljehallen vid hallens sydligaste hörn. Två skulpturala former som sträcker sig över marken och tar över ytan. Inspirationen för skulpturerna kommer dels från tankar om staden som en organisk konstruktion där mellanrum får sitt eget liv i förhållande till de som rör sig i dess närhet. Dessa gräsytor kommer vara mellanrum mellan hallen och löparbanorna och de som rör sig där omkring kommer äga platserna genom sin närvaro. Jag vill därför att mina skulpturer ska fungera som mötesplatser. Formerna kommer kanske inte direkt associeras med funktion men ytorna kommer vara plana och inbjuda till att sitta och går på dom.

Materialen är polerad betong och stål där de stora volymerna utgörs av betongen och spetsarna är stål. Tekniken de tillverkas på kommer från metoder att bygga skateparker, där det definitivt är ett stort fokus på hållbarhet. Stålet är corten, rostig, behandald med svart oljefärg vilket skapa ett djup i ytan.

-Siri Tolander