Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Offentlig konst

Spår
Av Nada Ali,

Spår
Av Nada Ali,

Spår
Av Nada Ali,

Spår
Av Nada Ali,

Spår
Av Nada Ali,

Spår
Av Nada Ali,

Spår
Av Nada Ali,

Offentlig konst

Spår
Av Nada Ali,

Stora monumentala figurativa konstverk representerar ofta ledare och hjältar. Här finns en antydan till en sådan men bara genom dess silhuett. Kungar och gudar i forntida Mesopotamien använde huvudbonader med horn. Den vilda tjuren måste ha inspirerat dem, och vördnaden inför djurens kraft. Hornen har blivit en visuell metafor för att symbolisera styrka och allsmäktig kraft. Huvudbonader med horn har också använts i Asien av samurajer och indo-persiska krigare och av kungar och krigare i det förhistoriska och medeltida Europa.

När man tittar noga på silhuetten verkar den här hjältefiguren krama sig själv, vilket är mycket olikt en avbild av en hjälte. Jag tror att detta humaniserar figuren och gör den mer sårbar.

Den röda cirkeln på bröstet och den ljusgula bakgrunden påminner oss om en soluppgång eller en solnedgång: En början eller ett slut. Solen verkar vara fängslad inuti figuren. Som om figuren måste öppna armarna för att frigöra solen.

Handavtryck är den äldsta konst som vi känner till. Det är en kollektiv försköning av arbetet. Till skillnad från den hjälteliknande figuren är dessa händer fria att agera och efterlämnar spår.

Konstverket uppfördes i samarbete med Södertälje Cityförening 21.6- 3.7 2021.

Färg på Stan är Södertälje Citys satsning på konst i det offentliga rummet under 2021.