Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Offentlig konst

1960

Vårdagjämning
Av Sonja Katzin,

Vårdagjämning
Av Sonja Katzin,

Vårdagjämning
Av Sonja Katzin,

Vårdagjämning
Av Sonja Katzin,

Vårdagjämning
Av Sonja Katzin,

Vårdagjämning
Av Sonja Katzin,

Vårdagjämning
Av Sonja Katzin,

Offentlig konst

1960

Vårdagjämning
Av Sonja Katzin,

Sonja Katzin

SONJA KATZIN, född 1919 i Örebro. Utbildad på Konstfack 1937. Hon har studerat för Lena Börjesson 1945-1947 och för Erik Grate vid Konstakademien 1947-1952. Fler studieresor har genomförts i Frankrike, England, Grekland och Italien. Hon har utfört ett antal naturalistiska, men även abstrakta, ornamentalskulpturer på olika platser i Sverige speciellt vid många skolbyggnader (7st).

I S:t Marcuskyrkan i Malmö och i Katarina kyrka i Stockholm har Sonja Katzin arbetat med utsmyckningen. Sonja Katzin har erhållit Stockholm stads stipendium och Konstakademiens konstnärsstipendium. Hon fick första och andra pris i Konsthögskolans tävling om utsmyckning i Bengtsfors avseende en fontänskulptur. Sonja Katzin är representerad vid flera landsting, Tel Avivs Museum, Oslo Bymuseum, Judiska Museet i Stockholm, Nationalmuseum, Moderna Museet och Örebro länsmuseurn.

”Vårdagjämning” som finns i Centralparken framför järnvägsstationen avtäcktes i september 1960 av landshövding Erik Westerlind. Fontänskulpturen skänktes av Stockholms Län & Södertälje Tidning vid tidningens 100-årsjubileum. Skulpturen, som står i en fyrkantig damm på en hög granitsockel, har ett ornamentalt stiliserat gallerverk i brons nedtill. Från detta kommer fina vattenstrålar ned i dammen. I dammens fyra hörn kommer kraftigare skummande strålar. När skulpturen invigdes var den placerad så att den unga flickan vände sig mot Järnagatan och trafiken.

Vid ett tillfälle utsattes skulpturen för förstörelse genom att flickan vältes av sin sockel. Efter reparationen föreslog parkavdelningen kulturförvaltningen att flickan skulle vändas mot järnvägsstationen eftersom trafiken blivit mer intensiv och vegetationen mot Järna gatan betydligt tätare. Så i dag välkomnar Sonja Katzins flicka de resande till Södertälje genom sitt väna ungflicksutseende. Sonja Katzin har beskrivit sin fontänskulptur med följande ord: ”En ung flicka strax innan hon blivit kvinna, som ser livet i sagoskepnad som relieferna visar. Baksidan visar andra tidningspojken, framsidan Södertäljekringlor med gummorna och de två andra arbetet med sin stress, fritiden och kafébesök.”

 

Text ur boken Skulptur i Södertälje av Göran Gelotte och Jan Lindqvist