Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Projekt

2020

The Port
— Konstfack i samarbete med Södertälje konsthall
Av Konstfack,

The Port
— Konstfack i samarbete med Södertälje konsthall
Av Konstfack,

The Port
— Konstfack i samarbete med Södertälje konsthall
Av Konstfack,

The Port
— Konstfack i samarbete med Södertälje konsthall
Av Konstfack,

The Port
— Konstfack i samarbete med Södertälje konsthall
Av Konstfack,

The Port
— Konstfack i samarbete med Södertälje konsthall
Av Konstfack,

The Port
— Konstfack i samarbete med Södertälje konsthall
Av Konstfack,

Projekt

2020

The Port
— Konstfack i samarbete med Södertälje konsthall
Av Konstfack,

Bild: Södertälje uthamn
Södertälje Uthamn

19/10 – 25/04, 2021

Södertälje konsthall har i samarbete med Konstfack, bjudit in till att se närmare på Södertälje hamn och omgivningar. Projektet leds av Johanna Gustafsson Fürst, Loulou Cherinet och Henrik Andersson, konstnärer som undervisar vid Konstfack.

Vad händer i Södertälje Uthamn? 

Med utgångspunkten att Södertälje är en hamnstad har studenter från Konstfack påbörjat sin utforskning kring de specifika relationer mellan sociala och materiella förhållanden som en hamn utgör. Det övergripande temat är olika konstnärliga processer inom offentlig gestaltning. De medverkande studenternas konstnärliga uttryck sträcker sig ifrån foto och film till skulptur, måleri, arkitektur, formgivning och performance. Undersökningarna av dessa processer kommer vi följa i det samarbete mellan Konstfack och Södertälje konsthall som nu pågår.