Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Projekt

2023

Reorientations
Av aghili/karlsson,

Reorientations
Av aghili/karlsson,

Reorientations
Av aghili/karlsson,

Reorientations
Av aghili/karlsson,

Reorientations
Av aghili/karlsson,

Reorientations
Av aghili/karlsson,

Reorientations
Av aghili/karlsson,

Projekt

2023

Reorientations
Av aghili/karlsson,

24/09 – 09/09, 2023

Projektet Reorientations är en performanceserie av konstnärsduon aghili/karlsson. I dialog med den queera och postkoloniala filosofen Sara Ahmeds idéer om orienteringspunkter, skapas situationer och rumsliga gemensamheter som orienterar oss bort från rådande hierarkiska (och våldsamma) interaktioner. I samarbete med den amerikanska stadsplaneraren Jess Myers, formuleras förutsättningar för samtal och konstnärligt arbete kring begreppet “regional solidaritet” som står i opposition till dikotomin stad-land. Reorientations har sin utgångspunkt i det offentliga rummet på landsbygden i Södertälje kommun och är starten på ett tematiskt konstnärsdrivet residensprogram. Fyra konstnärer från Sverige, Sápmi, Libanon och Mexico som intresserar sig för frågor som dekolonialitet, odling och rituella performativa praktiker bjuds in till ett residens i aghili/karlssons trädgård och ateljé. Under residenstiden möter konstnärerna bl a odlare, konstnärer, botanister och boende i Södertälje kommun och arbetar med en helande ritual som utgår ifrån platsen. Ritualen förs sedan till ett bord, skapat av aghili/karlsson och placerat i offentliga rummet, där ett performativt samtal äger rum mellan residenskonstnären och inbjudna gäster. Samtalen kan under våren 2023 följas IRL och online, men även senare under året som en del av en offentlig installation på olika platser i Södertälje med omnejd.

De inbjudna konstnärerna är:

Cecilia Germain
Dima Mabsout
Timimie Märak
Vreni Michelini Castillo

aghili/karlsson (Nasim Aghili och Björn Karlsson är en konstnärsduo som arbetar med olika former av deltagande praktiker och offentliga verk. Deras arbete utgår ofta från erfarenheter och manifestationer av exil och marginalisering och fokuserar därför på konstens potential att skapa sörjbarhet och helande, inte sällan genom kollektiva ritualer. Reorientations är en fortsättning på duons verk Safar – en performance-serie som kretsar kring utopiska verkligheter och som tar inbjudna gäster och deltagare med på en resa från centrala Stockholm till duons ateljé på landsbygden utanför Södertälje.

https://www.aghili-karlsson.se/

Reorientations görs med stöd av Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Region Stockholm och i samarbete med Södertälje konsthall.