Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Portal

2019

Vägen till Sverige
— Assyriska Föreningen i Södertälje berättar
Grupputställning

Vägen till Sverige
— Assyriska Föreningen i Södertälje berättar
Grupputställning

Vägen till Sverige
— Assyriska Föreningen i Södertälje berättar
Grupputställning

Vägen till Sverige
— Assyriska Föreningen i Södertälje berättar
Grupputställning

Vägen till Sverige
— Assyriska Föreningen i Södertälje berättar
Grupputställning

Vägen till Sverige
— Assyriska Föreningen i Södertälje berättar
Grupputställning

Vägen till Sverige
— Assyriska Föreningen i Södertälje berättar
Grupputställning

2019

Vägen till Sverige
— Assyriska Föreningen i Södertälje berättar
Grupputställning

åtta personer vid Maren i Södertälje

16/02 – 27/04, 2019

Portal är ett utställningsrum med lite lägre tröskel och kortare framförhållning. Välkomna att kontakta oss om du vill skicka en ansökan för att ställa ut. Skicka gärna bilder och information om ditt konstnärskap till konsthallen@sodertalje.se

Varmt välkomna på vernissage av utställningen Vägen till Sverige – Assyriska Föreningen berättar. Invigning lördagen den 16 februari kl 12.00–13.00 i Södertälje konsthalls nyöppnade utställningsrum Portal! Sonya Aho, journalist och viceordförande i Assyriska Föreningen i Södertälje berättar om arbetet med utställningen. Assyriska Föreningens barndansgrupp och Emanuel Saliba uppträder.

I november 1966 åkte en grupp svenska tjänstemän till Beirut med uppdrag att välja ut flyktingar som skulle få asyl i Sverige. Mitt emot salongen där Sonyas Ahos bror Samuel jobbade öppnades en dag ett svenskt rekryteringskontor där tjänstemän ifrån Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, skulle välja ut en kvot statslösa assyrier som skulle få åka till Sverige… Här började den resa som kom att ligga till grund för den Assyriska/Syrianska gemenskapen i Södertälje.

Södertälje konsthalls mindre utställningsrum Portal är ett utställningsrum med lägre tröskel och kortare framförhållning. Först ut i Portal är ett samarbete med Assyriska Föreningen i Södertälje. Genom Grafikens Hus projekt the Making of an Archive av konstnären Jacqueline Hoáng Nguyen kom curatorn Ulrika Flink i kontakt med Sonya Aho ifrån Assyriska föreningen och den fotografiska skatt som utgörs av Assyriska föreningens arkiv. I utställningen ”Vägen till Sverige” berättas historien om vägen ifrån Midyat till Södertälje. 

Välkomna och kontakta oss om också du vill ställa ut i Portal.