Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Portal

2022

Tidlös kärlek
Av Ali Aissoui,

Tidlös kärlek
Av Ali Aissoui,

Tidlös kärlek
Av Ali Aissoui,

Tidlös kärlek
Av Ali Aissoui,

Tidlös kärlek
Av Ali Aissoui,

Tidlös kärlek
Av Ali Aissoui,

Tidlös kärlek
Av Ali Aissoui,

2022

Tidlös kärlek
Av Ali Aissoui,

19/02 – 12/03, 2022

Portal är ett utställningsrum med lite lägre tröskel och kortare framförhållning. Välkomna att kontakta oss om du vill skicka en ansökan för att ställa ut. Skicka gärna bilder och information om ditt konstnärskap till konsthallen@sodertalje.se

Konsten har behandlat olika ämnen genom tiderna bland annat kärlek i alla dess former. 

Från begynnelsen hade kärleken stor betydelse och spelar stor roll i människans liv. 

Kärleken ofta förknippas med passion, givmildhet och generositet. Kärleken kan lösa konflikter och öka förståelse för andras åsikter och estetiska smaker. Kärleken i konsten kan behandla människors känslor och tankar – om ömhet, andlighet,  godhet. Och erotik. 

Det kan förklaras i en estetisk upplevelse i form av musik, poesi, visuella upplevelser, bilder eller lyrik och ord. 

(Du äger upplevelse bara om du uttrycker dig i ord eller bild). 

Konstnärer och kompositörer kan uttrycka en svårfångad inre verklighet och kan förmedla en känsla eller en tanke som är svår att beskriva med ord!

Konsten är evig och spelar så stor roll i de mänskliga kulturerna…

Text av Ali Aissaoui

Öppet: onsdag, torsdag, fredag 12-18, lördag 12-16.

Pågår: 19.2 -12.3