Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Portal

2021

Sub Silentio
Av Eva-Mia Sjölin ▪️Mickan Sandelin ▪️ Andreas E Olsson,

Sub Silentio
Av Eva-Mia Sjölin ▪️Mickan Sandelin ▪️ Andreas E Olsson,

Sub Silentio
Av Eva-Mia Sjölin ▪️Mickan Sandelin ▪️ Andreas E Olsson,

Sub Silentio
Av Eva-Mia Sjölin ▪️Mickan Sandelin ▪️ Andreas E Olsson,

Sub Silentio
Av Eva-Mia Sjölin ▪️Mickan Sandelin ▪️ Andreas E Olsson,

Sub Silentio
Av Eva-Mia Sjölin ▪️Mickan Sandelin ▪️ Andreas E Olsson,

Sub Silentio
Av Eva-Mia Sjölin ▪️Mickan Sandelin ▪️ Andreas E Olsson,

2021

Sub Silentio
Av Eva-Mia Sjölin ▪️Mickan Sandelin ▪️ Andreas E Olsson,

16/09 – 02/10, 2021

Portal är ett utställningsrum med lite lägre tröskel och kortare framförhållning. Välkomna att kontakta oss om du vill skicka en ansökan för att ställa ut. Skicka gärna bilder och information om ditt konstnärskap till konsthallen@sodertalje.se

Ett konstnärligt samarbetsprojekt som startade med bild och dikt som utökades under arbetets gång med musik/ljud.Bildkonstnärer: Eva-Mia Sjölin och Mickan Sandelin. Musiker: Andreas E Olsson.

Reflektioner över minnen och frågor som berört oss. Egna och andras erfarenheter av mänskliga tillkortakommanden, utsatthet, övergrepp och sårbarhet.

Om det där som är så svårt att uttrycka; skammen och tystnaden –  som kan bli så tyst att ingen hjälp går att be om.

Diktbilder och Artist´s books av Mickan Sandelin och Eva-Mia Sjölin. Dikt och digital bearbetning av Eva-Mia Sjölin. Musik ”Sequenzen der Stille” komposition av Andreas E Olsson.

Gemensamt har vi skapat ett flexibelt rum, som kan kallas ”Artist´s Library”.